Kiekoet

Een Kiekoet is een etalage, een uitstalling van alles wat de moeite van het bekijken waard is. We presenteren u hier pagina’s van onze website die wij in het bijzonder het bekijken waard vinden. Hopelijk vindt u dat ook.

De historie van Veldeke Limburg
Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van dialectvereniging Veldeke, hoe het ontstaan is in 1926, hoe het gegroeid is, hoe het de oorlog doorstaan heeft en nu een bloeiende vereniging is, dan kunt u dat hier in kort bestek nog eens nalezen.

Erkenning als streektaal
De Limburgse taal is in al zijn varianten officieel erkend als streektaal volgens het Europees Handvest Deel 2. Als u wilt weten wat dat precies inhoudt en hoe dat zo gekomen is, dan kunt u dat hier nalezen.

De Limburgse taal in muziek en theater
Er wordt wel gezegd dat het Limburgs onder druk staat onder invloed van het Nederlands en het Engels. Maar als dat ergens niet geldt dan is dat wel in de wereld van muziek en theater waar de Limburgse taal floreert. Kijk hier voor een overzicht.

Onze Moedertaal in 8 verschillende dialecten te beluisteren
Het artikel over de Dag van de Moedertaal in De Limburger, is ook te beluisteren in 8 verschillende dialecten. Het is 8 keer dezelfde tekst maar als u eens wilt horen hoe verschillend de Limburgse taal is van het Noorden naar het Zuiden van onze provincie, dan is het de moeite waard om hier eens goed naar te luisteren. Klik hier.

Complete inventaris tijdschrift ‘Veldeke’nu online 
Vanaf 1926 tot 2006 verscheen het tijdschrift ‘Veldeke” gemiddeld zes keer per jaar. Ofschoon het laatste nummer al geruime tijd geleden verschenen is, krijgen we nog regelmatig vragen naar artikelen uit ‘Veldeke’. Vandaar dat we nu de hele inventaris vaan alle 80 verschenen jaargangen ter inzage aanbieden. Bekijk het hier.