Koninklijke Bibliotheek archiveert website Veldeke Limburg

De KB in Den Haag archiveert sinds kort de website van Veldeke Limburg. Dat wil zeggen dat de inhoud ervan periodiek wordt opgeslagen en beschikbaar wordt gesteld aan bezoekers van de bibliotheek en voor wetenschappelijke doeleinden. De KB voert daarbij een selectief beleid d.w.z. dat bij de keuze voor te archiveren websites rekening wordt gehouden met maatschappelijke relevantie, populariteit en innovatief karakter. De nadruk ligt op websites op het gebied van de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis.

De website van Veldeke Limburg is daarmee een van de ruim 13.800 websites die in de archieven van de KB worden bijgehouden. Daartoe behoorden al enige tijd de websites van lokale Veldekekringen van Maastricht, Valkenburg en Venray. Het verheugt ons dat nu ook de provinciale website in dat rijtje kan worden opgenomen. Het digitale archief van de KB is voorlopig alleen in het gebouw van de bibliotheek te raadplegen. Meer informatie over het webarchief kunt u vinden op de website van de Koninklijke Bibliotheek.