Keuninkleke Bibliotheek arsjiveert website Veldeke Limburg

De KB in Den Haag arsjiveert sinds kort de website vaan Veldeke Limburg. Dat wèlt zègke tot d’n inhaajd devaan periodiek weurt opgeslage en besjikbaar weurt gestèld aon bezeukers vaan de bibliotheek en veur wetensjappeleke doeleinde. De KB veurt daobij e selectief beleid wat wèlt zègke tot bij de käös veur de te arsjievere websites rekening weurt gehawwe mèt maotsjappeleke relevantie, populariteit en innovatief karakter. De naodrök ligk op websites op ’t gebeed vaan de Nederlandse taol, cultuur en historie.

De website vaan Veldeke Limburg is daomèt eine vaan de ruim 13.800 websites die in de arsjieve vaan de KB weure bijgehawwe. Daotouw behoorte al einegen tied ouch de lokaal website vaan de Veldekekring vaan Mestreech, Valkeberg en Venroj. ’t Deit us plezeer tot noe ouch de provinciaole website in dat rijke kint weure opgenome. ’t Digitaal arsjief vaan de KB is veurluipeg allein in ’t gebouw vaan de bibliotheek te raodplege. Mie informatie euver ’t digitaal webarsjief kint geer vinde op de website vaan de Keuninkleke Bibliotheek.