Laatste Platbook

Platbook is een boekenreeks met gedichten en verhalen in het Limburgs van de hele provincie. Inmiddels wordt de presentatie van Platbook 25 voorbereid. Die zou plaatsvinden op zondag 14 november om 16.00 uur in Boekhandel Dominicanen in Maastricht maar is afgelast in verband met de aangescherpte coronaregels. Er wordt nog gekeken naar een nieuw moment om de presentatie te houden.

Dit is het laatste Platbook. De redactie voor deze uitgave werd gevormd door de zogenaamde Platbook Commissie bestaande uit Wim Kuipers, Hub Nijssen, Ton van de Wijngaard en Paul Weelen. Er waren over de 160 inzendingen en dus moest er een strenge selectie worden gemaakt. Uiteindelijk zijn over de 60 bijdragen in het boek, dat dikker is dan normaal, terecht gekomen.

Financiering stokt

Het idee dat de belangstelling voor schrijven in de streektaal zou zijn afgenomen is met dit grote aanbod gelogenstraft. Helaas is de financiering niet meer rond te krijgen. De provincie geeft geen subsidie meer en de betrokken organisaties (Veldeke, Stichting LiLiLi, Bureau Streektaal) hebben zelf de middelen niet. Ook brengt de verkoop van de reeks niet voldoende op om verdere uitgaven mogelijk te maken.

Aanvankelijk was er voor Platbook 25 een thema vastgesteld: Oet ’t zuje. Maar het is slechts de titel van ’t boek geworden. Iedere schrijver was vrij om in te sturen wat hij/zij wilde. De enige voorwaarde was dat de bijdrage in een variant van ’t Limburgs moest zijn geschreven. Het leverde een zeer divers beeld van de Limburgstalige literatuur op.

1600 pagina’s Limburgstalige literatuur

De reeks is uitgegeven in de periode 2008 tot en met 2021, dat zijn 13 jaar. In het eerste jaar verscheen 1 deel, in de navolgende jaren kwamen er steeds 2 delen uit. Met de hekkensluiter 25 zullen er 1600 pagina’s Limburgse gedichten, verhalen, songteksten en columns zijn gepubliceerd, een hoeveelheid die alleen wordt overtroffen door de inmiddels 84 delen tellende LiLiLi-reeks. Er zijn weinig streektaalvarianten die er nooit in hebben gestaan, de meest noordelijke en de meest zuidelijke hebben schrijvers gevonden die aan het thema van dat nummer konden beantwoorden.

Alle 25 delen zijn nog steeds verkrijgbaar. In sommige boekenzaken hebben ze de reeks op voorraad. Anders zijn de boeken voor € 9,90 te koop via de webshop van de uitgever.

Vraag nu is: wat gaat er met literatuur in het Limburgs gebeuren? Voorlopig is alleen het eigen initiatief, het internet én de LiLiLi over, waarin dit jaar ook deel 85 zal verschijnen.

Wilt u meer weten over het boek, de reeks of de auteurs, neem contact op met Ton van de Wijngaard (0475-399299) of Paul Weelen (043-3262414).