Laatste Platbookthema: Oet ’t zuje

Platbook is een boekenreeks met gedichten en verhalen in het Limburgs van de hele provincie. Inmiddels is Platbook 25 in voorbereiding. Dat wordt meteen het laatste. Niet dat de belangstelling voor schrijven in de streektaal zoveel is afgenomen, in tegendeel, er wordt waarschijnlijk nu meer in het Limburgs geschreven dan ooit tevoren, maar de financiering is niet meer rond te krijgen. Ook brengt de verkoop van de reeks niet voldoende op om een 26-ste uitgave mogelijk te maken. Daar zou je de conclusie aan kunnen verbinden dat ontlezing ook in het Limburgs een steeds vaker voorkomend verschijnsel is.

Thema van de komende editie is: Oet ’t zuje. We hebben in 25 afleveringen de provincie op de kaart willen zetten, ook buiten Limburg, maar wel telkens in ’t Limburgs. Er zit met het woordje ‘oet’ ook een verwijzing naar het einde van de reeks. In wezen zijn inzenders vrij in het kiezen van een thema. De enige voorwaarde blijft dat de bijdrage in een variant van ’t Limburgs is geschreven. Eindredacteuren zijn de leden van de Platbookcommissie, die voor deze keer de regie in handen nemen: Wim Kuipers (bedenker van het concept), Hub Nijssen, Ton van de Wijngaard en Paul Weelen.

1600 Pagina Limburgse gedichten en verhalen

De reeks is uitgegeven over de periode van 2008 tot en met 2021, dat zijn 13 jaar. In het eerste jaar verscheen 1 deel, in de navolgende jaren kwamen er steeds 2 delen uit. Met de hekkensluiter 25 zullen er 1600 pagina’s Limburgse gedichten, verhalen, songteksten en columns zijn gepubliceerd, een hoeveelheid die alleen wordt overtroffen door de inmiddels 84 delen tellende LiLiLi-reeks. Er zijn weinig streektaalvarianten die er nooit in hebben gestaan, van de meest noordelijke en de meest zuidelijke regio’s zijn schrijvers gevonden die aan het thema van dat nummer konden beantwoorden.

De thema’s werden door de Platbookcommissie gekozen, soms uit de talloze voorstellen van betrokken auteurs, soms op basis van de actualiteit en soms naar aanleiding van het getal op het boek, de 11 was gewijd aan carnaval. Bij elk nummer werd een passende redacteur gezocht en meestal ook gevonden. Een bekendheid die met het thema verwant was, zoals Maurice Nijsten met het nummer over natuur, kinderboekenschrijfster Annie van Gansewinkel over jeugdliteratuur en Henk Hover over muziek.

Insturen vóór 15 augustus 2021

De vraag ook nu weer aan de talloze Limburgs schrijvende auteurs blijft dus: maak een gedicht of verhaal aan de hand van het thema van maximaal 600 woorden en stuur het werk naar Uitgeverij TIC vóór 15 augustus 2021 met vermelding van de auteursnaam en de plaatsnaam van de streektaalvariant waarin is geschreven. Het boek zal eind november verschijnen. Auteurs die gekozen zijn voor de uitgave krijgen een uitnodiging voor de presentatie en een gratis exemplaar.

Wilt u meer weten over het boek, de reeks of de auteurs, neem contact op met Ton van de Wijngaard (0475-399299) of Paul Weelen (043-3262414).