Lèste Platbookthema: Oet ’t Zuje

Platbook is ’n serie beuk mèt gediechte en verhaole in ‘t Limburgs vaanoet de ganse provincie. Oondertösse is Platbbok 25 in veurbereiing. Dat weurt medein ’t lèste. Neet tot de belaankstèlling veur sjrieve in de streektaol is aofgenome, in tegendeil, dao weurt woersjijnelek noe mie in ’t Limburgs gesjreve es oets vaan teveure, meh de financiering is neet mie roond te kriege. Ouch bringk de verkoup vaan de reeks neet voldoende op um ‘n 26ste oetgaof meugelek te make. Dao zouwste de conclusie aon kinne verbinde tot oontlezing ouch in ’t Limburgs ‘n ummertouw dèkser veurkoumend versjijnsel is.

Thema vaan de koumende editie is: Oet ’t zuje. Veer höbbe in 25 aoflieveringe de provincie op de kaart wèlle zètte, ouch boete Limburg, meh wel ederskier in ’t Limburgs. Dao zit mèt ’t wäördsje ‘oet’ ouch ’n verwijzing  in nao ’t eind vaan de reeks. In weze zien de insjikkers vrij in ’t keze vaan ’n thema. De einege veurwaarde blijf tot de bijdrage in ‘ne variant vaan ’t Limburgs gesjreve is. Eindredacteure zien de lede vaan de Platbookcommissie, die veur deze kier de regie in eige han numme: Wim Kuipers (bedinker vaan ’t konsep), Hub Nijssen, Ton van de Wijngaard en Paul Weelen.

1600 Pagina’s Limburgse gediechte en verhaole

De reeks is oetgegeve euver de periood vaan 2008 tot en mèt 2021, dat zien 13 jaor. In ’t ierste jaor versjeen 1 deil, in de naovolgende jaore kaome ederskier 2 deile oet. Mèt d’n hèkkesleter 25 zalle daan 1600 pagina’s Limburgse gediechte, verhaole, songtekste en columns zien gepubliceerd, ’n aontal wat allein weurt euvertroffe door de oondertösse 84 deile tèllende Lilili-reeks. Dao zien mer wieneg streektaolvariante die nog noets drin höbbe gestande, vaan de mies noordeleke tot de mies zuideleke regio’s zien sjrijvers gevoonde die aon ’t thema vaan dat nómmer kóste beantwoorde.

De thema’s woorte door de Platbookcommissie gekoze, soms oet de talloeze veurstèlle vaan betrokke auteurs, soms op basis vaan de actualiteit en soms nao aonleiiing vaan ’t getal op ’t book, de 11 waor gewijd aon vastelaovend. Bij edere nómmer woort ‘ne passende redacteur gezeuk en miestal ouch gevoonde.’n Bekindheid die mèt ’t thema verwant waor, zoewie Maurice Nijsten mèt de nómmer euver natuur, kinderbeuksjrijver Annie van Gansewinkel euver jäögliteratuur en Henk Hover euver meziek.

Insjikke veur 15 augustus 2021

De vraog ouch noe weer aon de väöle Limburgse sjrievende auteurs blijf dus: maak e gediech of verhaol aon de hand vaan ’t thema vaan maximaol 600 wäörd en sjik ’t werk nao Oetgeverij TIC veur 15 augustus 2021 mèt vermelling vaan auteursnaom en de plaotsnaom vaan de streektaolvariant boe-in gesjreve is. ’t Book zal eind november versjijne. Auteurs die gekoze zien veur de oetgaof kriege ’n oetnudeging veur de prizzentatie en e gratis exemplaar.

Wèlt geer mie wete euver ’t book, de reeks of de auteurs, nump daan kontak op mèt Ton van de Wijngaard (0475-399299) of Paul weelen (043-3262414).