2e Echter Dictee mit Sef Vergoossen

Op zóndigmiddig 26 maart stuitj bie Veldeke Krink Ech nao twieë jaor vanwege corona geëxperimenteerdj te höbbe mit digitale versies, weer ‘n zaal-versie van ‘t Echter Dictee op het programma. Awd Echtenieër Sef Vergoossen  zal bie de aanvang de dicteezinne väörlaeze en nao aafloup de prieze oetreike. Óndanks det zien voetbal- en trainerscarrière zich ruum boete Ech haet óntwikkeldj en aafgespeeldj is Sef altied zien gebaortedörp troew gebleve en zuutj m’n h’m dao nog geregeldj. Hae is ouch zien Echter plat blieve spraeke en vuntj det belangriek. Raeje woróm hae ouch drek mit wildje doon wie de Wirkgroep Echter Dictee hem benaderdje óm op dae zóndigmiddig de aaftrap te doon. ’t Dictee zal gehaoje waere in ’t Cultuurhoes Edith Stein aan de Plats in Ech, vanaaf 13.30 oer (zaal aope v.a. 13.00 oer). Deilname stuitj aope väör ederein.

Deilnumme mit jurering

Det mitdoon kan op twieë menere:  deilnumme mit jurering. ’t Dictee weurtj den nao ’t sjrieve opgehaoldj en door de jury naogekeke. ’t Besloet van de jurering en ’t aantal behaoldje puntje óntvungtj ederein persuuenlik trök. Mitdoon mit jurering is speciaal bedoeldj väör diegene die al dökker in ’t Limburgs sjrieve, get regels kènne en zich sportief wille maete mit anger deilnummers.

Deilnumme Zónger jurering

M’n kan ouch d’rväör keze óm zónger jurering mit te doon. In det geval kan ederein ’t dictee make en zelf naokieke aan de handj van de ónger de pauze geprojecteerdje gooj sjriefwieze. Dees mäögelikheid is speciaal väör waem ’t èns zoe wille probere in good plat te sjrieve, mer väör waem d’n oetslaag neet zoa belangriek is. Mesjien vèltj ’t mit en geis se ‘ne volgendje kieër ouch väör jurering mitdoon.

Aamelje väör deilname

Aamelje väör deilname geit mekkelik via de link oppe website van Veldeke Echt, ónger ’t artikel äöver ‘t 2e Echter Dictee. Aan deilname zeen gein koste verbónje. Op dees meneer stuitj waal edere deilnummer geregistreerdj mit de juste naam; dit in verbandj mit de oorkonde. Het dictee weurtj gedicteerdj door Piet Aben.

Degene mit de minste foute volges de jury, kan nao hoes gaon mit de Echter Krakeling-wisseltrofee en moog dem ’n jaor lank in bezit haoje.