Veldeke Heële: Fotobook va de 250 sjunste plekke i Heële

Vier zint gruëtsj óp Heële! Doarum gieëf Veldeke Heële i november 2018 è book oet mit aktuele foto’s va de 250 sjunste plekke i Heële. Dees bilder zint gemak durch Jan–Joost en Mat Snijders die iëder vuur Veldeke d’r film “Heerlen secret Beauty” gemak hant, uëver de (verborge) sjoeënheed va Heële (hei te zieë).

Ze numme uch ópnui mit noa de allersjunste ekke va Groeët-Heële. ‘t Geet dus neet um historiese foto’s mar um ópnames va hüjtsedaags.

Mieë informasie is te vinge op ós Facebook pagina.

‘t Book (óngeveer 30×30 cm en zoeng 250 pagina’s) kin bei vuur-itekening besjteld weëde durch €15,—per sjtuk uëver te make op NL05RBRB0827904061 tnv Veldeke Heële en umsjtrieëke. Vermeld doabei uch mailadres, da kriet uur tiedig berich woeë ‘t book kin weëde aafgehold . Noa aafloop va de vuur-itekening weëd d’r pries € 19,95. Noa verwachting kump ‘t book i de twieëde helf va november 2018 oet. Alles te volge óp Face book.

Went ier mieë wete wilt kint ier ós óch maile óp info@veldeke-heerlen.nl