Prizzentatie Platbook 22

16 november 2019

Op zaoterdag 16 november 2019 weurt um 15.00 oor in de HUB in Kèrkraoj (Martin Buberplein 15) Platbook 22 geprizzenteerd. ’t Oonderwerp vaan dit 22e deil in de reeks blomlezinge in ’t Limburgs dialek is “Vrieheid”, passend bij ’t themajaor roontelum 75 jaor bevrijing. Ruim 80 auteurs sjikde mie es 100 tekste in. 42 auteurs mèt 44 stökker zien oeteindelijk in de boondel gepubliceerd.

Auteurs

Platbook 22 bevat werk vaan Toos Schoenmakers, Ton van Wegberg, Ron Verhees, Ton Bijsterveld, Tjeu Wetzeler, Piet Nieuwenhuizen,  Mariet van Knippenberg, Els Diederen, Ed Gubbels, Jan Nieling, Annie J. van Loo, Marianne Wulms-Hovens, Ben Erkens, Jo Deusings en Jos Huysmans, John Hertogh, Annie Schreuders-Derks, Loek van de Weijer, Paul Caquelein, Jan Titulaer, Patricia Bemelen-Römer, Bob Heugen, Paul Weelen, Sjeng Strouven, Sander Schmits, Phil Schaeken, Peter Kleuters, Nicol Gurian-Senden, Mia Engels, Guus Kitzen, Wil Vergoossen, Frans Hendriks, Annie Tummers-Huppertz, Marloes Lammers-Hoekstra, Tilde Frauenrath, Yuri Michielsen, Jo van Es, Wiel Roeselers, Laurens Douven, Har Sniekers en Leonne Cramers.

Redactie en prizzentatie

De keersveerse börgemeisterse vaan Kèrkraoj, Petra Dassen-Houben, maakde es redacteur vaan deze boondel de käös oet de ingesjikde stökker. In häör inleiing (in ’t Kirchröätsj) lègk zie oet wie ze tot die käös vaan tekste is gekoume en euver wie de tekste mèt ’t thema vijheid same haange. Tijdens de prizzentatie krijg zie ’t ierste exemplaar vaan de keeersveerse boondel oetgereik en zal ’n aontal auteurs oet ’t book veurdrage.

Platbook 22 zal evenes alle veurgaonde nómmers veur € 9,90 te koup zien in versjèllende Limburgse bookhandels en ouch via www.ticshop.nl 

Euver Platbook

Platbook is bedoeld veur Limburgse dialeksjrijvers en -lezers. De boondels weure oetgegeve in opdrach vaan ’t Hoes veur de Kunste Limburg in samewèrking mèt Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, de Stiechting LiLiLi, Oetgeverij TIC en Wim Kuipers. Auteurs oet de ganse provincie wèrke mèt um ederskies ’n ander thema te besjrieve in hun eige verhaole, gediechte en andersoortege tekste. Redacteuren zien lui mèt affiniteit mèt ’t Limburgs, soms oet de polletiek, soms oet ’t cultureel veld­.