Algemein Lede Vergadering: veer goon veuroet

Op dinsdag 14 mei j.l voont in de Oranjerie in Remund de haafjaorlekse ledevergadering vaan Veldeke Limburg plaots. Dao stoont hiel get op d’n agenda. Neve de gebrukeleke behandeling vaan de algemein en financieel jaorverslage en ’t verliene vaan décharge aon ’t bestuur, stoont euze veurzitter Christine van Basten ouch stèl bij ’t transitieproces boe-in Veldeke ziech bevindt. De aofgeloupe maonde höbbe twie “heisessies” plaotsgevoonde boe-in oetgebreid gediscussieerd is euver d’n touwkoms vaan eus vereineging. De consultant dee us daobij begeleide, Martijn Kagenaar, geit nao aonleiing daovaan e program opstèlle wat veur Veldeke es riechlijn zal dene op weeg nao zien hoonderdjaoreg bestoon in 2026. Dat program steit neet op ziech meh zal weure aofgestump mèt de provincie en mèt ander streektaolorganisaties um zoe te koume tot e krachteg en einsgezind streektaolbeleid.

Convenant

Dat streektaolbeleid krijg nog ’n symbolisch steunsje in de rögk door de officiëel erkinning vaan ’t Limburgs door de Nederlandse regering, wat bekrachteg zal weure door de oonderteikening vaan e convenant door de minister vaan Binnelandse Zake, Kasja Ollongren. Die oonderteikening zal nao wie ’t ziech noe liet aonzien plaotsvinde op ’t Streektaolsymposium op 6 november aonstaonde. Es veurbereiing dao-op is door de provincie ’n zoegenaomde Taoltaofel in ’t leve gerope, boe-aon vertegenwoordegers vaan de streektaolorganisaties en de provcincie mèt ein euverlègke euver wie dat convenant ’t bèste vörm kint kriege. Naomens Veldeke zit Lei Heijenrath aon die taofel.

Troubadours vaan de touwkoms

Daonao waor ’t de beurt aon Ivo Rosbeek um zie projek “Troubadoers vaan de touwkoms” te prizzentere. Ivo is bezeg ’t muzikaol talent op ’t gebeed vaan luusterleedsjes wat in Limburg ruim aonwezeg is, te organisere in e platform. Op dat platform kint ederein dee op zeuk is nao ‘ne muzikant dee mèt Limburgse meziek zouw kinne optrejje, ’n käös make oet artieste mèt versjellende genres. D’n term “troubadours” verwijs netuurlek nao artieste die in ’t verleie furore höbbe gemaak mèt Limburgstaolege meziek, wie Jo Erens en Frits Rademacher. Meh ouch in d’n huidegen tied kint Limburg tal vaan artieste die mesjiens minder bekind zien meh daorum neet minder talent höbbe. Ivo is nog bezeg mèt ’t sjrieve vaan e plan de campagne veur zien initiatief en heer vroog Veldeke daobij um steun en mètwèrking. Die intentie is door de vergadering zeker oetgesproke.

Literatuurcommissie

Wijer gaof Bèr Brounts inziech in de planne die d’r zien um de literatuurcommissie vaan Veldeke, die al ’n tiedsje op non-actief steit, nui leve in te bloze. Same mèt Har Sniekers heet heer ’n aontal projekte opgepak die door de nui commissie gecoördineerd kinne weure. Op de ierste plaots zien d’r planne um same mèt ’t LGOG te koume tot de oetgaof vaan ’n serie monografieje euver Limburgstaolege diechters en sjrijvers. Op de twiede plaots weurt samke mèt Wim Kuipers gewèrk aon de oetgaof vaan ’n blomlezing oet de hoonderde gediechte die in de loup vaan d’n tied verzameld zien in de online poëzierubriek Veldgewas. Op de dèrde plaots zal de commissie ’t projek “Poëzie in de openbaar ruimte” mèt nui energie goon oppakke, um te beginne mèt ’t aonbeeje vaan ’n ingelies Limburgs gediech aon de provincie mèt de bedoeling tot dat ’n plaots krijg boe ederein dee ’t provinciehoes bezeuk dat kint zien. De oonderteikening vaan ’t convenant mèt de riekseuverheid op 6 november zouw ’n oetstekende geklegneheid zien um dat te doen. En es lèste wèlt de commissie vaan ’t touwsjikke vaan e Limburgstaoleg nuijaorsgediech aon interne en extern relaties ’n jaorlekse traditie make, beoveur eder jaor ‘nen anderen diechter de opdrach krijg um zoe gediech te make.

Corporate governance

Daonao hadde veer nog e bezunder optrejje vaan Professor Jos Hamers dee de zaol wie ‘ne vollierde cabberetier inziech gaof in de condities en de valkojle vaan “corporate governance”. Zien conclusie waor tot mèt de officieel statute boe de vereineging op provinciaol en lokaol nivo gebruuk vaan maak neet zoe väöl mis is. Meh de meneer boe-op dao in de praktijk mèt woort umgegaange reep zoe en daan toch get vraoge en ouch de nudege hilariteit op. Mèt naome ’t bepaole vaan wee noe zjus lid waor vaan de vereineging en wee dus stömrech had op vergaderinge waor bij sommege kring, die beveurbeeld ouch de partners vaan de lede of ouch donateurs es lid besjouwde, neet altied eve inziechtelek. De professor wis dat mèt de nudegen humor aon de kaak te stèlle.

Bestuursverkezing

Daan waor d’r es lèste agendapunt ouch nog de verkezing vaan ’n aontal lede vaan ’t provinciaol bestuur. Lei Heijenrath en Henk Buskes waore aon de beurt um aof te trejje meh stèlde ziech allebei herkeesbaar, wat door de vergadering bij acclamatie woort aonvaard. Wijer prizzenteerde Mark Pluymaekers ziech es nui bestuurslid en naom ouch de honneurs woer veur Kiki Huijnen die jaomer genóg neet zelf aonwezeg kós zien. Zoewel Mark es Kiki zien werkzaam in ’t oonderwies en zalle binne ’t provinciaol bestuur ouch oonderwies es speciaol aondachsgebeed höbbe. Mark heel e geïnspireerd verhaol euver ’t belaank vaan ’t oonderwies veur ’t bevordere vaan de Limburgse taol, meh temperde ouch de verwachtinge in dee zin tot heer es geinen andere wèt wie meujelek ’t is um binnen dee sector voot aon de groond te kriege mèt initiatieve die bovenop ’t toch al euverbezat curriculum koume.  ’t Zal veural ’n kwestie zien vaan ‘n “tailor made” benaodering vaan aofzunderleke opleidinge. De vergadering beneumde Mark en Kiki daonao es bestuurlsid veur de koumende 4 jaor.

Aofsjeid vaan Har Sniekers

Dao waor ouch nog ei bestuurslid wat aofsjeid naom vaan zien functie in ’t Provinciaol bestuur, naomelek Har Sniekers. Har heet ziech de aofgelopupe 10 jaor verdeenstelek gemaak es veurvechter vaan ’t gesjreve Limburgs en in ’t bezunder de Limburgstaolege poëzie. De veurzitter wees in häör aofsjeidswoord op de bevlogenheid boemèt Har zien missie oetdroog en tot heer dat neet zelde oonderstriepde mèt ‘ne voesslaag op de vergadertaofel tot de lepelkes en de koffietasse devaan rinkelde.  Har waor ouch actief es redacteur vaan de website en de Nuutsbreef vaan Veldeke Limburg. Veer zalle häöm goon misse meh heer heet belaof tot veer häöm altied um raod kóste vraoge en ‘t zal zeker gebäöre tot veer nog e beroop zalle doen op zien oetgebreide kinnes vaan de Limburgse taol, de Limburgse literaire wereld en de historie vaan de vereineging. Har kreeg vaan de veurzitter nog e bezunder aofsjeidskedo euverhandeg: ‘ne boondel mèt gediechte vaan zien eige hand, um oet te deile aon wee häöm leef is en vaan wee heer wèt totze zien gediechte appreciëre. De boondel kreeg es touwpasseleken titel: “In droume genaeze”.

En ’t kós netuurlek neet oetblieve mèt ‘ne muzikant in de zaol: nao aofloup vaan de vergadering traoj Ivo Rosbeek nog op mèt e paar prachtege leedsjes boebij veural dat mèt es titele “BiedeLidl” (euver watste neet allemaol kins koupe bij dee supermerret) bleef haange. ’n Prima promotie veur zien projek “Troubadours vaan de touwkoms”.