Bezeuk euze website! Like us op Facebook! Volg us op Twitter!

Sinds begin vaan dit jaor is de nuie website vaan Veldeke Limburg in de loch. Geer kint dao alle achtergroondinformatie euver eus vereineging vinde, de visie op wie veer dinke euver de Limburgse taol mèt al zien versjèllende dialekte, meh ouch praktische informatie wie kontakadresse en spellingsregels. Meh wat geer dao veural aontref zien eder kier nui nuitsberiechte boe-in geer geïnformeerd weurt euver wat ziech aofspäölt in de provincie op ’t gebeed vaan taol en cultuur. Veer mage op ziech neet klaoge euver belangstèlling: de website trèk edere maond mie es 1000 bezeukers en in topmaonde zelfs mie es 2000. Meh dat moot nog beter kinne.

Facebook

Väöl bezeuk op de website kump tot stand via social media. Vaandao tot veer ouch begonne zien mèt eus social media nui leve in te bloze. Al eus nuitsberiechte weure in verkorte vörm doorgeplaots nao Facebook en Twitter. Es geer us op ein vaan die twie media volg, daan blijf geer otomatisch op de huugde vaan alles wat späölt en kint geer doorklikken nao euze website es geer get tegekomp wat uuch intrèssant liekent. Alle beriechte zien wie altied op de website in twie taole te leze: Limburgs en Nederlands. Ouch op Facebook trèkke veer de nudege belangstèlling: mie es 5000 lui kriege edere maond eus beriechte oonder ouge. Meh ’t is edere kier weer vechte um aondach.

Euze Facebookpagina Veldeke Limburg heet zjus get mie es 400 vaste volgers. Dat is neet te väöl veur ’n vereineging vaan bekans 2800 lede. Noe zit neet ederein op Facebook, meh daan nog: veer kinne wel get mie volgers gebruke. Es geer de pagina vaan Veldeke Limburg “liket” (doum umhoeg) daan krijg geer vaanzelf alle beriechte vaan Veldeke te zien es geer Facebook bekiek. Veer zalle uuch neet oonnudeg lesteg valle mèt allemaol oonzienberiechte en veer beperke us tot e paar beriechte per week, zoetot geer neet euvervoord weurt. Dus ’t kin gei koed um ins te bekieke of veer get veur uuch kinne beteikene: gaot nao euze Facebookpagina en klik op “iech vin deze pagina leuk” of kiek op euze website en dao vint geer gans oonderaon edere pagina ouch ‘ne like-button vaan Facebook. Doot us e plezeer en sjaar uuch bij de volgers!

Twitter

Op Twitter kint geer ouch veur us terech. Dao höbbe veer zelfs mie es 800 volgers. En ouch dao hawwe veer de nuitsberiechte bij. Es geer op de huugde wèlt blieve, gaot geer op Twitter op zeuk nao ’t account vaan Veldeke Limburg en es geer daan op “volge” klik, huurt geer regelmaoteg vaan us. En neet mèt “fake news” of “alternative facts”, dat belaove veer uuch.

Geer mèrk ’t wel: veer zitte um aondach verlege. Meh dat is veural umtot veer devaan euvertuig zien tot veer ‘nen hieleboel intrèssants te melle höbbe, wat veur mie lui interèssant is es veer noe bereike. Zègk ’t wijer! Geef ’t door! Alvas bedaank.