Collectie Limburgensia in gevaar

De Stadsbibliotheek vaan Mestreech in ’t Centre Céramique herberg ’n historische collectie beuk en documinte euver Limburg die neet allein van stedelek meh zeker ouch vaan provinciaol en zelfs nationaol belaank is. Toch dreig de “Bibliotheca Limburgensis” ‘t slachoffer vaan bezuineginge te weure. Zoewel de provincie wie de Gemeinte Mestreech höbbe hun han kwansijs devaan aofgetrokke. De Provincie heet dat al gedoon door ’n jaorlekse subsidie vaan 220.000 euro stop te zètte. De Gemeinte Mestreech debatteert nog euver de touwkoms vaan de collectie.

Comité vaan deskundege

Oondertösse is e comité vaan veroontröste deskundege opgestande um de ingezatte oontwikkeling te kiere. Professor en diechter Wiel Kusters, neerlandicus Lou Spronck en medicus professor Harry Crebolder höbbe de gemeinteraod en ’t colleesj vaan Mestreech geïnformeerd euver de sjatte die verlore dreige te goon. Zie vraoge um ’n door oonaofhaankeleke deskundege opgestèld plan wat zal weure veurgelag aon gemeinte en provincie mèt ’t verzeuk ’t beleid bij te stèlle. Ouch zouw dao ‘ne Raod vaan Advies mote koume veur de Limburgse Erfgoodbibliotheek, dee kin advisere euver e bestendeg beheer vaan de collectie.

Beuk es awwe meuk

Ouch los vaan de Limburgensia liekent de stadsbibliotheek bezeg de beuk in de ban te doen. Dao bestoon planne um groete deile vaan de bokecollectie oet de bibliotheek te verplaotse um ruimte  te make veur exposities en cultureel activiteite. En ouch de provincie liekent in de persoen vaan député Ger Koopmans vol in te zètte op digitalisering en daomèt  minder belaank te hechte aon ’t book es drager vaan informatie en literatuur. Wiel Kusters heet al ieder zien veroontrösting oetgesproke euver deen tendens. In ’n interview mèt ’t blaad Zuiderlucht liet heer notere: “ ‘n Ander soort tiedopvatting maak opgaank. De verboondenheid mèt ’t verleie verdwijnt, zjus wie veuroet kieke nao d’n touwkoms. De continuïteit weurt neet mie beleef. ’t Hei en noe tèlt. Tied is geld”.  

Meh es ‘n nui technologie ziech aondeent, wèlt dat neet zègke tot me de aw cultuurdragers daomèt maag laote oonderkoume. Zeet Wiel Kusters: “Al die beuk weure daan al gaw gezeen es awwe meuk. Dao is in d’n touwkoms gein behoofte mie aon, zoe meint me, veer höbbe nui dragers en technologieë. Daobij weurt vergete tot die dragers en technologieë vlot verawwere, umtot dao eder kier nui dragers en technologieë koume. Dus mooste bronne neet allein noe meh ouch in d’n touwkoms kier op kier obbenuits oontslete. Wat noe ’n goojekouper oplossing liekent, kin euver ’n tiedsje wel ins ’n kosbaar oondernumming blieke. Meh beuk blieve. Deiste ze weg, daan krijgste ze noets mie trök”.