Column vaan Toon: De werme bekker

Tiedens ein oetsjtepke van de klas nao Amsterdam vuilde ich mich wie eine Hollenjer in Turkije. ‘t Waar eine werme zomerdaag in 2012, zjweit leip wie eine Jackson Pollock van ós köp, en veer sjtapde richting eine man mit eine flinke sjnór. Hae zoug d’r oet esof hae jedere zaoterdig, nao zien waekeliks urke klómpendans, trökkeerde nao zien veilig doorzónweuninkske, óm dao veur de treurbuus in sjlaop te valle, mit in zien henj sjtökskes brokkelkees in ein plastic bekske, en ein verzameling Heineken-flesjkes aan zien vuit.

‘Kael’, durfde ich in mien bèste dialek, ‘kèns doe ós zègke wo de werme bekker hie urges is ?’

De man keek nao lènks, wo zien vrouw óngeïnteresseierd häör sjouwesj ophaolde, en richde ziene blik doe weier op ós. ‘Ik versta er geen jota van’, zag hae in ras Amsterdams, wo-op veer oetbarsjde in ein puberaal geproes en ós oet de vuit maakde. Veer rende richting De Dam, wo veer dezelfde grap nóg drie maol oethaolde. Eine keer gokde veer mis – ein awwere mevrouw wees ós in vloeiend Mestreichs de waeg nao wo de gebekskes es werm breutjes euver de toonbank vloge en eine tweede keer sjlaagde de opzèt van de grap, mer woorte veer desalniettemin op zien baoveriviers oetgemaak veur ‘schuin uitgescheten pornokabouters’ – ein term euveriges die ózze gesjiedenisbuiker haet gehaold.

Nao waat dus eine boetegeweune verkwikkende middig waar, wo-in veer de grenze van de multiculturaliteit verkènde, besjtèlde veer ein breutje en leite ós op ein bènkske zakke, vanwo veer oetkeke op de laevende massa, dae zich es dikke sjroop door ‘t centrum van de hoofsjtad bewoog, mit flitsende camera’s es waope taege de vervaeling. Veer vergaapde ós aan de quasi-autenthieke prach en praal, dae veur jederein behawve veur de Amsterdammers wurt versjpreid en ein indringende melange van wiet, kees en zjweit dróng zich aan ós op.

Ouch al waar ich dan ‘een schuin uitgescheten pornokabouter’, nooitsj waar ich gelökkiger mit mien besjtaon es Limburger en greutsjer op mien zeelheilende dialek es doe.

Mee laeze? www.toonroumen.nl

Door Phil Schaeken vanoet ‘t Holles euvergezat in ‘t Zittesj