De GGD uut onterechte kritiek op kinderopvaank Humpie Dumpie

Dao is al väöl gesjreve euver de kritiek die de inspectie vaan de GGD geuut heet euver ’t feit tot bij de kinderopvaank Humpie Dumpie in Mergraote te váöl dialek gesproke woort. De kern vaan de kritiek waor: Dialek spreke mèt kinder is touwgestande meh “Limburgs mag nooit de hoofdtaal zijn.” Dao zouw minimaol 50% Nederlands gesproke mote weure volgens de nui wètgeving euver mietaolege kinderopvaank.

De GGD kint de wèt dee ze moot inspectere klaorbliekelek neet good. Op de website vaan de Riekseuverheid steit es touwliechting bij dee wèt: “Een verdeling van ten minste 50% Nederlands (of Fries of een streektaal) en maximaal 50% Duits, Engels of Frans heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen.” Dao moot volgens de wèt dus op zín mins 50% Nederlands óf Fries óf ’n streektaol (boe-oonder Limburgs) gesproke weure mèt de kinder. “Op z’n mins” beteikent neet tot ’t neet mie maag zien. Dat hèlt dus in tot ouch volgens de wèt zelfs 100% Limburgs is touwgestande.

Laote veer oetgoon vaan de gooj bedoelinge vaan de GGD en tot zie ziech – in de veroondestèlling tot ze de wèt aon hun zij hadde – höbbe laote leie door de zörg tot kindere die (te väöl) dialek praote ‘nen achterstand oploupe bij ’t liere vaan de Nederlandse taol. Die zörg is oondertösse door wetensjappelek oonderzeuk in alle toenaarde oontkrach. Daoneve weure kinder via tal vaan andere kanale (tèllevisie, leedsjes, veurleesbeukskes, sociaol media en neum mer op) geconfronteerd mèt de Nederlandse taol. Tot Humpie Dumpie volgens de wèt in ’t pedagogisch beleidsplan get zouw mote opnumme euver ’t taolgebruuk, dao zouw de inspectie wel ins geliek in kinne höbbe.

Veur ’t aonliere vaan de Limburgse taol is ’t spreke en hure devaan op de kinderopvaank evels vaan essentieel belaank. Vreuger greujde kinder, tot ze vaanaof hun veerde jaor nao de kleutersjaol gónge, op mèt ’t dialek vaan hun awwers. Zoe kraog die taol de gelegenheid ziech te vestege in de kinderköpkes. Allewijl goon kinder op väöl jongere leeftied nao d’n opvaank en es ze dao Nederlands kriege aongelierd, zal de Limburgse taol oonvoldoende oontwikkeld zien um te beklijve. En dat is neet allein naodeileg veur de Limburgse taol meh ouch veur de kinder, aon wee de positief meugelekheid vaan mietaolegheid vaan joonk aof aon oontnome weurt.