E pleidooi veur mietaolegheid

Martin Paul, de veurzitter vaan ’t College vaan Bestuur vaan de Universiteit Mestreech, is neve farmacoloog ’nen echten taolemins. Heer sprik de Saarlandse streektaol (zien moojertaol), Duits (de taol vaan zie geboorteland), Frans (de taol vaan de naobers oet zien jäög), Ingels (zien vaktaol) en Nederlands (de taol vaan ’t land boe heer vaanaof 2008 woent).

Op 13 september verzörgde heer in d’n Turnzaol vaan d’n Hoof vaan Tilly in Mestreech de 2e Lou Spronck-lezing, die in 2016 door de lierstool Taolcultuur in Limburg woort ingestèld. Heer heel e pleidooi veur mietaolegheid. Wee mie taole sprik, kint kontakte lègke en vrundsjappe slete euver de grenze vaan de eige taol eweg. Perfecte beheersing is neet ’t doel in ierste instantie, ’t geit um “alledaogse communicatie”, volgens Paul, wie gebrekkeg ’t taolgebruuk in ’t begin ouch maag zien. Zoe kinne vrundsjappe oontstoon, die leie tot oonderling begrip – veurwaarde veur ’t meujeleke werk wat de wereldvrei korterbij moot bringe.

Meh neve idealis is Martin Paul toch veural realis. Heer erkint ’t belaank vaan de instandhawwing vaan taol en cultuur vaan de regio’s, umtot lui ziech dao-in ech ‘thoes’ veule. Meh veur wee boete de grenze vaan de regio trejt, is ’t liere vaan ’n vreempde taol ’n onvermijeleke opgaof, – ’n opgaof die daonao ’ne riekdom bliek. Nederlanders die in ’t Duits of Frans taolgebeed mèt succes wèlle wèrke, mote Duits of Frans kinne spreke. In Mestreech grenze die taolgebede bij wijs vaan spreke aon euze väörhoof.

De positie vaan ’t Ingels is anders. Wat ’t Frans waor in de achtiende en negetiende iew (la langue universelle) is ’t Ingels in euzen tied. De kins demèt terech euver de ganse gloob. Meh wijl ’t Frans in ’t verleie waor veurbehawwe aon de bovelaog vaan ’t volk (de ‘beter lui’), weurt ’t Ingels (‘globish’) door alle klasse vaan ’t volk gesproke, vaan de cassière tot d’n hoeglieraar. ’t Is de mondiaol verkierstaol vaan euzen tied.

Ouch d’n academische wereld, dee vaan natuur internationaol georiënteerd is, heet ’t Ingels gekoze es taol boe-in grenseuversjrijend kontakte plaotsvinde. ’t Is “d’n taolege smeerolie vaan d’n academische wereld”, zeet Paul. Zeker in studieriechtinge die internationaol georiënteerd zien, is Ingels de ‘working language’. Dat ligk veur de hand en is ouch effektief. Eve veur de hand ligkend is ’t gebruuk vaan ’t Nederlands in studieriechtinge die gein oetgesproke internationaol karakter höbbe, beveurbeeld geneeskunde, Nederlands rech, fiscale economie.

Al wees Martin Paul oetdrökkelek op ’t persoenleke karakter vaan zien visie, zie pleidooi veur mietaolegheid zal wieneg verzèt tegekoume. D’n touwnummenden invlood vaan ’t Ingels in eus leve is e gegeve, boetege verzèt zinloes is. Wat neet wegnump tot ander nationaol taole én de streektaole evezier vraoge um beoefening en verzörging. Martin Pauls ideale zien neet gespeend vaan realisme.