E sprookjesbook euver Limburgse reuze

Binnekort kump e prachteg sprookjesbook oet boe-in Limburgse reuze de hoofrol speule. Dat  sprookjesbook is e bezunder projek vaan Linda Gielen oet Heitse. Zie wèlt mèt häör book kinder vaan de basissjaol bewus make vaan de sjoen en spannende verhaole die binne eus provincie vaan aajdsher vertèld woorte. En dat deit ze door dao e doorloupend sprookje vaan te make wat neet allein in ’t Nederlands vertèld weurt meh ouch in 31 versjèllende dialekte die eus provincie riek is. Op die meneer hoop ze de kinder neet allein te toene wie sjoen de Limburgse taol is, meh ze ouch te liere wat de historie vaan Limburg is. En ze liet ’t neet bij dat book meh geit ouch op bezeuk bij sjaole en ander plaotse boe kinder samekoume, um häör sprookje veur te leze en de kinder oet te nudege zelf creatief dao-mèt aon de geng te goon, beveurbeeld door te teikene, toneel te speule of mèt legostein e kestiel te bouwe.

Linda is gebore in Hunsel, e klein kèrkdörp tösse Wieërt en Remunj en allewijl oonderdeil vaan de gemeinte Leudal. Ze wèt neet beter of vreuger woort dao allein Limburgs gesproke, behalve op sjaol daan want dao waor Nederlands de veurtaol. Veur häör vervolgopleiing mós ze nao Weert, boe ze ziech bekwaomde in de bedriefsadministratie. In dee sector heet ze ouch gewèrk meh nao verloup vaan tied leide häör leefde veur de taol en ’t vertèlle vaan verhaole detouw tot ze häör eige oetgeverij is begonne in Kepèl. Häör sprookjesbook is evels e persoenlek initiatief boe-in ze häör hart veur de Limburgse taol en Limburgse verhaole volg. Ze woort geïnspireerd door ’n publicatie vaan H. Welters dee in 1875/76 in ’n oetgaof  in twie deile Limburgse legende, sage, sprookjes en volksverhaole verzamelde. Dao-in kaome ouch de reuze veur die noe de roejen draod vörme veur häör sprookjesbook.

Aw verhaole es inspiratiebron

In die aw verhaole speule hiel get reuze ’n rol, vaan Gigantius oet Mestreech en Sjtuf oet Remund tot Valuas in Venlo. Linda heet dees mythische figuren aoneingeknuip tot éi sprookje boe-in de reuze in opdrach vaan Lei, de liew oet de Limburgse vlag, de bèdding vaan de Maos mote oetgraove. In de luip vaan dat verhaol koume tal vaan historische figure en gebäörtenisse aon bod oet de ganse provincie. En eder verhaol weurt neet allein in ’t Nederlands vertèld meh ouch in ’t Limburgs dialek vaan de plaots boe ’t verhaol ziech aofspäölt. Zoe koume 31 versjèllende dialekte in ’t book te stoon, veur eder Limburgse gemeinte ’n eige dialek. Dat lievert e lijveg (mie es 350 pagina’s) en prachteg vörmgegeve book op, mèt väöl illustraties en ’n hel kaf, wie ziech dat veur e sprookjesbook huurt.

En dao blijf ’t neet bij. Linda wis vaan begin aof aon tot ze mèt häör book mie wèlde es allein drökke en oetgeve. Ze zouw d’n doelgróp vaan de sprookjes, kinder in de leeftied vaan de bassisjaol, actief goon opzeuke en zoewied kriege tot ze zelf creatief aon de slaag gónge mèt de verhaole oet ’t book. De vörm boe-in dat gebäört steit neet veuraof vas. Dat kint mèt teikene, mèt toneelspeule, mèt knutsele of mèt ’t bouwe mèt legostein zien, meh ouch de Limburgse taol kint daobij ’n rol speule. Um hun fantasie op gaank te helpe nump Linda alvas ’n sjatkis mèt, boe-in vaan alles te vinde is vaan wat in ’t verhaol ’n rol späölt. In samewèrking mèt DOEN! Midden Limburg is ze zelfs al begonne mèt e projek op de basissjaole in Remunj nog veurtot ’t book oet is. En de kinder reagere enthousias op de spannende verhaole die Linda vertèlt en wèlle mie wete euver de achtergrun vaan de historische figure en gebäörtenisse die dao-in veurkoume.

Brei oondersteuning veur initiatief

Al ’t werk wat zoe projek mèt ziech met bringk, kint Linda neet in häör eentsje veurein kriege. Ze heet daan ouch hölp gevroag en gekrege veur ’t make vaan de vertaolinge in al die versjèllende Limburgse dialekte. De Veldekekring höbbe ziech daobij neet oonbetuig gelaote. En ouch veur ’t educatief deil vaan ’t projek, ’t opzeuke vaan sjaole, bibliotheke, musea en ander instèllinge, krijg ze oondersteuning vaan versjèllende theatermakers en vaan de ‘penvoerders’, instèllinge die ziech in ’t kader vaan ’t landelek program CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) inzètte um cultuuroonderwies in praktijk te bringe. En ouch financieel is zoe’n oetgebreid program neet roond te kriege zoonder extern oondersteuning. De provincie is bijgesproonge en ouch Veldeke heet ’n geldeleke bijdraog gelieverd, zjus wie de Raod veur ’t Limburgs en ’t Cultuurfoonds.

Daoneve is Linda mèt häör projek ouch aofhaankelek vaan sponsoring en crowdfunding. ’t Limburgs Sprookjesbook weurt daan ouch in hoeg kwaliteit vörmgegeve en gedrök en dat heet ziene pries. En daoneve kos ’t optuige vaan de ganse educatief entouraasj, ’t oontwikkele vaan lèsmateriaol en de marketing en verspreiding vaan ’t book ouch ’t nudege. Linda zèt ziech persoenleke daoveur in oet leefde veur ’t vertèlle vaan verhaole in ’t algemein en veur de Limburgse taol en immaterieel cultureel erfgood in ’t bezunder.

Bestèlinformatie

’t Limburgs Sprookjesbook zal officieel geprizzenteerd weure op donderdag 30 mei 2024 in Kestiel Aldenghoor in Haele. Wee ’n bijdraog heet gelieverd door te vertaole of op ’n ander meneer mèt te helpe häör projek te verwezeleke, maag vaan Linda rekene op ’n vermelling in ’t book, e presentie-exemplaar en ’n invitatie veur de prizzentatie. En daonao weurt ’t projek Limburgs Sprookjesbook oetgerold euver de ganse provincie, zoetot zoe väöl meugelek kinder in Limburg kinnes kinne make mèt de riekdom vaan de Limburgse taol en de prachtege mythes en sages die eus veurawwers ziech al oonderein vertèlde. ’t Book kos in de veurverkoup € 30,00 euro en kint bestèld weure via deze link. ’t Book is nao 30 mei wijer te kriege bij versjèllende verkouppunte in de provincie, boevaan geer ’n lies kint bekieke door hei te klikke