Groet Mestreechs Dictee mèt André Rieu

De Veldeke Krink Mestreech is gruuts te kinne annoncere tot veer André Rieu bereid höbbe gevoonde d’n teks veur ’t Groet Mestreechs Dictee 2020 te sjrieve. En dat neet allein, heer kump d’n teks ouch nog zelf veurleze!

Dat Dictee geit plaotsvinde ierste Pinksterdaag, op zoondag 31 mei. Umtot ’t Centre Céramique aon ’t verbouwe is verhuize veer veur deze kier nao ’t MECC. Nein, veer höbbe veurluipeg gein expositiehal nudeg meh d’n expofoyer moot groet genóg zien.

Live oetsjikking op L1-TV

En um ’t allemaol nog spannender te make zal ’t Groet Mestreechs Dictee rechstreeks weure oetgesjik op L1 Tèllevisie! En zjus wie dat bij ’t Groet Nederlands Dictee ’t geval waor, nuuje veer ouch ’n deil BM-ers (Bekinde Mestreechtenere) oet um te laote zien wie good tot ze Mestreechs kinne sjrieve.

’t Dictee begint wie altied um 11.00 oor ’s mörges. Vaanaof 12.00 zal de jury ziech euver de ingelieverde pepèrre buige um te kieke wee de minste foute heet gemaak.

Dao is catering aonwezeg dus es g’r uuch get wèlt drinke en/of ete daan kin dat. In de poos weurt gezörg veur e leuk program zoetot g’r uuch neet hoof te vervele. Laot uuch verrasse!

Roond 14.00 oor weure de prieswinners bekind gemaak. Die kriege hunnen troffee en hun oerkónde door André persoenelek oetgereik.

Daomèt slut Veldeke Krink Mestreech ‘t 40-jaoreg zjubelei op ’n fantastische meneer aof.

Deilnummers kinne ziech insjrieve via de website www.mestreechsdictee.nl. Dao kinne 100 deilnummers mètdoen veur de pries. Alle andere mage mètsjrieve en zelf hunnen teks controlere naoderhand. Ouch veur die deilnummers steit dit jaor e täöfelke en ‘ne stool veerdeg.

Hortense Brounts
Veurzitter vaan de Veldeke Krink Mestreech