Hoes veur ’t Limburgs krijg geziech

Rob Benders oet Tegele is vaanaof 1 aprèl 2023 ’t geziech vaan ‘t Hoes veur ’t Limburgs. In zien functie es “verbinder” geit heer de provincie in um de Limburgse taol in de versjèllende domeine euver ’t vootleech te bringe. Heer zal in gesprek goon mèt organisaties en instèllinge in ’t taolveld, oonderwies, kinderopvaank, wetensjap, gezoondheidszörg, media, ‘t sociaol-maotsjappelek en cultureel domein.

“Verbinde door same vörm te geve aon eige taol”- Rob Benders

Bijdrage aon ’n deurzaom Limburgs Taolveld

Benders studeerde aon de HAN (Nimwege) aon de opleiing CMV (Cultureel en Maotsjappeleke Vörming) mèt es aofstudeerriechting kuns en cultuur. Heer zeet euver ziene start: “Iech kiek denao oet um ’t bèste oet lui en organisaties te gaon hole door ze oonder mie mèt ein te verbinde.” Mèt zienen trèk door de provincie haolt heer op wat de behooftes zien vaan ’t taolveld. Daonao geit heer ziech inzètte veur de oontwikkeling vaan fysieke en digitaol informatieveurzeninge, relevante (educatief) materiaole en projekte. Daoneve zal Benders es verbinder betrokke zien bij ’t drejje van pilots um de betrokke partije op weeg te helpe mèt es doel tot ze daonao zelfstandeg aon de slaag goon. Wijer geit heer aon de slaag um de ambities vaan ’t Hoes te realisere: ’t Limburgs taolveld te verbreie en te verjonge, de krachte te boondele en ’t veld wijer te professionalisere.

Hoes veur ’t Limburgs

’t Hoes veur ’t Limburgs (’t Hoes) weurt ’t kinnes- en expertise centrum op ’t gebeed vaan de Limburgse taol. ’t Hoes is ’n spin in ’t web mèt zioech op e breid nètwerk binne de Limburgse taol- cultuur, en maotsjappelek mèt aondach veur de oontwikkeling vaan (educatief) produkte en ’t hawwe vaan euverziech op matriaole euver en in de Limburgse taol. Neve Rob Benders es verbinder krijg ’t Hoes de koumende periood visueel gezeen nog mie vörm. Achter de sjerm weurt gewèrk aon ‘nen eige website en vörmgeving. Veer hawwe uuch op de huugde.