Insjikke veur Platbook 22 mèt es thema ‘Vrieheid’

De 22e  editie vaan Platbook, ‘ne boondel mèt literair tekste in versjèllende Limburgse dialekte, heet es thema: ‘Vrieheid’. Vaanaof september 1944 woort ’t groetste deil vaan Limburg al bevrijd, de res moos zjus wie de res vaan Nederland tot mei 1945 wachte. ’n Meujeleke periood boe väöl lui nog smakelek en kleurriek euver kinne vertèlle. Meh ‘vrieheid’ is netuurlek väöl mie es dat. ‘Vrieheid’ is ouch ’n thema wat in de actualiteit späölt. Aonleiing genóg dus um te sjrieve in ein vaan de väöl variante die ’t Limburgs riek is.

Insjikke veur 12 september 2019

Veur Platbook 22 kinne eige verhaole, gediechte en columns in ein vaan de väöl Limburgse dialekte weure ingesjik. D’n teks maag neet mie es 600 wäörd bevatte en kint tot 12 september aonstaonde weure aongelieverd bij Oetgeverij TIC via paul@uitgeverijtic.nl.

Sjrijvers boevaan ’t werk weurt geselecteerd door de redacteur vaan Platbook 22 ontvaange e gratis exemplaar en ’n oetnudeging veur de bookprizzentatie. De redacteur vaan Platbook 22 is Petra Dassen-Housen, de nuie börgemeister vaan Kèrkraoj.

Euver Platbook

Platbook is ’n serie dialekbeukskes veur Limburgstaolege sjrijvers en lezers. Auteurs oet de ganse provincie wèrke mèt um ederskier weer ’n opvallend thema te besjrieve. Veur eder editie maak ’nen andere, bij ’t thema passenden redacteur, ’n selectie oet de tekste en sjrijf ’t veurwoord. Platbook weurt oetgegeve in opdrach vaan ’t Hoes veur de Kunste Limburg en kump tot stand in samewèrking mèt Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, de Stiechting LiLiLi, Oetgeverij TIC en Wim Kuipers (de bedinker vaan ’t Platbook-konsep). Veur mie informatie euver Platbook bel mèt Oetgeverij TIC, 043-3262414 of kiek op www.uitgeverijtic.nl.