Internationaal Limburgs Poëziefestival en nui dörpsbeer in As (Belsj)

De krink As-Neel vaan Veldeke Belsj Limburg organiseert in september ‘n Internationaal Limburgs Poëziefestival. Op dat festival weurt neet allein poëzie gebrach meh ouch e nui beer geprizzenteerd. Lees mer ins wie ze dat in Belsj aonkóndege:

Es te eweg kóns droume bi-j ’t hiere van gedichte èn de Limburgse taal, dan moos te zieëker wakker bli-jven op d’n derde september. Dae zónnig goeën de diere van ’t Sint-Aldegóndiskèrkske oeëpe vier dichters di-j ówt dri-j lan koeëme en toch allemaol èn ’t Plat Limburgs sjri-jve en vierdrage. Ze koeëme van beids kante van de Maas en ówt de Duitse Selfkant (achter Zitterd).

Op dees meneer wille ve benaodrèkke det ’t Limburgs ein ènternasjenaal taal is, en e teike van verbónnenheid tèsse mieë es e miljoen li-j. De Limburgse taal en ’t Limburgse hart laote zich neet doer water tieëgehawwe, neet doer de Maas en neet doer d’n Dieëmer, en de sjoeënighèds van haer waerd en klanke leet zich verstoeën van Aoke tot Hamet.

Ve hale neet allein dichters vier ’t vootlicht, meh ve goeën ouch ’t nów dèrpsbeer van As prizzentaere. Veldeke As-Neel is de lèste maond baezig gewaest mèt e nów blónd beer ówt te pessere, ein mèt e richtig Assers karakter. Daovier wèrke ve samen mèt Marc van brouweri-j Den Triest ówt Kapelle op den Bos. Marc haet ‘ne mwajjeng gevónne vier ’n aaftrèksel van baekelaerebiere èn ous beer te verwèrke. De baekelaer (jeneverbes) is immes de soert di-j de gemeint geadoptaerd haet es de ambassadäörsplant van ’t dèrp. En ’t etiket, det sprikt van eiges, is ouch èn ’t Plat opgestèld en gesjrieëve. Same mèt de gemeint goeën ve dezen Assersen drank wi-jjer aan de man brènge en zoeë ous lokaal taal ówtdrage – en ’t is e begin vier ’n eige lokale gastronomie te óntwikkele.

Poëzie en dèrpsbeer, ’t is allebei kilteer en ’t wèrkt allebei op de geist. Sjoeën toch wi-j ve hi-jvier kónne samewèrke tèsse Veldeke As-Neel, Veldeke Bels Limburg, de Sint-Aldegóndiskring en de gemeintelike kilteerdeenst!

Veur mie informatie kint geer terech op de website vaan Veldeke As-Neel. De kontakpersoen is Felix Bergers.