Kontakdaag vaan de Veldekekring in Weert

Op zaoterdag 1 september 2018 voont in Weert de jaorlekse kontakdaag plaots vaan alle lokaal Veldeke kring. De Krink Wieërt had gezörg veur e middagvöllend program wat vol verrassinge zaot umtot niemes vaan te veure wis wat te wachte stoont. De vertegenwoordegers vaan de kring woorte mèt koffie en vlaoj oontvaange in ’t natuur en mileucentrum vaan De IJzeren Man, boe veer iers e paar fèlmkes kraoge te zien en te hure um alvas te wene aon ’t Weerts dialek. Daonao vertèlde euze gids Bèr Peeters get euver ’t Grenspark Kempen-Broek, e 25.000 hectaar groet natuurgebeed wat ziech oetstrek euver Belsje en Nederlandse groond, mèt ’n rieke historie vaan moeras tot bos en akkerbouw. Daonao stapde ederein in ’n bös um mèt eige ouge e stökske vaan dat landsjap te bekieke, mèt deskundeg commentaar van de gids en stäölkes stuurmaanskuns vaan de chauffeur dee zien groete touringscar euver alderhand smal weegskes mós zien te loodse.

Graof vaan Horne

Die bös zat us aof bij ’t Theater de Huiskamer, gevesteg in ’n veurmaolege bewaorsjaol, boe ederein get te drinke kraog en vergas woort op ’n eve informatief es ammesante lezing vaan Peter Korten euver de de Graof vaan Horne, dee in Weert begraove is al wèt nog ummertouw niemes boe zjus. Tot heet doed is, dat is wel bekind want heer waor ’t dee same mèt de Graof vaan Egmond op de merret vaan Breusel is oonthoof, naotot ze same waore oetgenudeg um gezèlleg te koume ete. In datzelfde theater beneumde euze veurzitter Christine van Basten ’t Weerter bestuurslid Jan Moonen tot ierelid vaan Veldeke (boe-euver nog ’n apaart beriech volg) en daonao góng ederein te voot oonderweeg nao ’t Fatimahoes. Dat waor iers de Fatimakèrk meh wie ’t bezeuk aon de kèrk trökleep is die aon d’n ieredeens oonttrokke en dreigde verlore te goon.

Fatimahoes

Daankzij de bemeujenis vaan maecaenas Thijs Hendrix oet Ospel is de kèrk mèt al zien kunssjatte gerestaureerd en tot e centrum veur sociaal en cultureel activiteite gemaak. Thijs zelf waor aonwezeg um oet te lègde wat zien motieve daobij waore: es boerezoon vaan de zoeväölste ginneratie die in ’t Weerterland bedrief heet gehawwe en groet is gewore, veulde heer ziech sjatpliechteg aon de regio. En ’t rizzeltaot maag d’r zien: veer kóste genete vaan prachteg glaas in loed vaan Charles Eyck en Hugo Brouwer, dee ouch teikende veur ’n enorm mozaïek vaan tientalle meters breid en hoeg wat achter d’n altaor te zien is. Thijs Hendrix memoreerde nog de verdeenste vaan drökkerij Smeets in Weert, boe indertied bereumde kunsteneers oet ’t ganse land op bezeuk kaome um de drökprove vaan de kunstbeuk te bekieke, boe Smeets specialis in waor. Zoe woorte ouch de kontakte gelag mèt Hugo Brouwer veur de Fatimakèrk en zoe kinne bedrieve belaankriek zien veur ’t cultureel erfgood vaan ‘ne regio.

Doorgeve vaan de Veldekevlag

Daonao waor ’t tied um nog get te ete en te drinke en veural bij te praote euver boe alle kring de aofgeloupen tied mèt bezeg zien gewees, wat d’r veur planne ligke en tege wat veur probleme daobij aon weurt geloupe. ’n Perfecte gelegenheid um vaanein te liere en inspiratie op te doen. En um same plezeer te make wat wel bleek oet de geanimeerde stömming aon de versjèllende taofels. Um aof te slete euverhandegde de veurzitter vaan de Krink Weert Jan Feijen de Veldeke vlag aon de veurzitter vaan de Krink Valkeberg, Els Diederen, die volgende jaor veur de organisatie vaan de kontakdaag teikent. D’r woort al gespeculeerd tot veer daan kinne abseile vaanaof de ruïne of mountainbike op de Cauwberg. Meh d’r waore ouch stömme veur ’t sprookjesbos. Veer zien wel. De veurzitter bedaankde Veldeke Weert nog veur de perfecte organisatie vaan dezen daag en daonao kós ederein weer mèt ‘ne goody bag trök nao hoes.