Krink Ech begintj mit “Verhaole Project”

De “Veldeke bliftj thoes”-periode is ouch ’n oetnuuediging óm mit nuuj ideeë te kómme. Activiteite womit w’r de leje kènne bereike, mer ouch bv. de minse die allein thoes zitte of in ’n verzörgingstehoes. Gaer make w’r gebroek van ’t aanbod van ein van oos leje óm verhaole in dialect in te spraeke. Loestere geitj de meiste minse mekkeliker aaf es laeze.

Mer den zeen waal gesjikdje verhaole nuuedig. Daoróm höbbe w’r in de aafgeloupe waeke ‘ne opreup gedaon, aan oos sjrievendje leje mer ouch boete de krink door middel van ‘ne berichske in ’t Waekblaad. Dao zeen zeen al  ’n paar reacties op gekómme. W’r make gebroek van bestaondje verhaole en van speciaal väör dit project gesjreve tekste.

Vanaaf vandaag ’n ieëste proof mit ’t verhaol “De graaf en zien dochters”, te vènje op oos website: www.veldekekrinkech.nl  De bedoeling is regelmaotig ’n nuuj verhaol in te spraeke en aan te beje. De verzörgingstehoezer die höbbe aangegaeve belangstèlling te höbbe, kriege de verhaole op anger meneer aangeleverdj. Eventueel suggesties en verhaole zeen altied nog welkom. Loester mer: