Lei Heijenrath nump nao 26 jaor aofsjeid vaan bestuur Veldeke

Tijdens de lèste Algemein Lede Vergadering vaan Veldeke Limburg is Lei Heijenrath beneump tot ierelid vaan de vereineging. Dat moch ouch wel: heer heet ziech neet veur niks 26 jaor laank op alle meugele menere ingezat veur de bevordering vaan de Limburgse taol. Neve zien functie es viceveurzitter vaan Veldeke Limburg waor heer ouch lid vaan de Raod veur ’t Limburgs, ’t adviesorgaan veur de provincie op ’t gebeed vaan de regionaol taol.

Interview in de Limburger

De gezèt de Limburger besteide op donderdag 25 mei bekans twie pagina’s aon ’t interview mèt Lei en dao-in kump heer nao väöre es ‘ne bevloge wetensjapper dee de Limburgse taol serieus nump en vint tot tot de Limburgse polletiek tot noe touw nog ummertouw neet euver de brögk heet wèlle koume mèt ‘n structureel oondersteuning. Daodoor moot ’t werk veur de taol noedgewonge gedoon weure door vrijwèllegers en dat vint heer gein gezon situatie. Meh dao is al väöl veranderd in de loup vaan jaore.

Veur professionalisering vaan ‘t taolbeleid

Wie Lei 26 jaor geleie aontraoj es bestuurslid trof heer ’n gezèllegheidsvereineging die neet geriech waor op ’t tot stand bringe vaan serieus taolbeleid. Wie heer noe aofsjeid nump zien nao zie zègke alle veurbereiinge getroffe veur ‘ne professionelen aonpak vaan ’t Limburgs. En mèt d’n aonstaonde koms vaan ’t Hoes veur ’t Limburgs kint deen aonpak ouch concreet gestalte kriege. En dat moot ouch beteikene tot de Limburgse taol neet allein beperk blijf tot vastelovendsleedsjes en buutte, meh ouch op ander terreine vaan ’t maotsjappelek leve en eve good in gediechte, romans en essays gebruuk weurt.

Algemein Limburgs is ‘n illusie

In ’t interview in de Limburger kump Lei ouch nog ‘ne kier oetdrökkelek trök op zien opvatting euver wat  wel “Algemein Besjaof Limburgs” weurt geneump (al sprik heer zelf lever vaan “Standaardtaol”). ’t Is volgens Lei ’n illusie tot zoeget oets devaan zal koume. De vergelieking die wel gemaak weurt mèt ’t Fries doug volgens häöm daan ouch neet. Heer zeet: “Te pas en te oonpas weurt de vergelieking mèt ’t Fries getrokke, boe in de achtiende iew ’n standaardtaol geconstrueerd is. Dat waor dao meugelek umtot de gelètterdheid vaan de bevolking toen nog lieg waor en de bereidheid um te luustere nao gelierde hoeg. Meh noe, in de 21ste iew, is ‘t ’n utopie te dinke tot ‘ne Mestreechteneer zie Mestreechs geit opgeve en ´ne Venloneer zie Venloos um Algemein Limburgs te liere. Dat stadium is compleet veurbij, wat iech euveregens neet es e manco zeen.”

Veldeke zal zien deskundegheid en gedrevenheid veur de Limburgse taol misse, al heet Lei belaof tot heer ziech ouch nao zien aofsjeid es bestuurslid mèt vol euvergaof aon de promotie vaan ’t Limburgs zal blieve geve.