Limburgers positief euver Limburgse taol

Wie steit de Limburgse bevolking in ‘t algemein tegeneuver de Limburgse taol? In groete lijne kinne veer zègke tot die hawding positief is. 81% gief aon hiel positief (56%) of positief (25%) euver de Limburgse dialekte te dinke. E kleiner aondeil vaan 16% zeet neutraal tegeneuver ‘t Limburgs te stoon oonderwijl mer ‘n klein minderheid vaan 4% negatief (3%) of hiel negatief (1%) dao tegeneuver steit. Grafisch zuut dat es volg oet:

Houding Limburgse bevolking over Limburgse taal

Wat opvèlt is tot ouch hei versjèlle in leeftied ‘n rol speule. Oonderwijl vaan de 65-plussers 89% (hiel) positief euver ‘t Limburgs dink, is dat bij de gróp oonder de 35 jaar nog “mer” 70%.

Houding over Limburgse taal naar leeftijd

Aon deginnege die aongeve positief tegeneuver ‘t Limburgs te stoon (81%) is gevraog in eige wäörd aon te geve boe die positief hawding vaandan kump. Dat leit tot ‘n groete variëteit aon antwoorde boevaan de mies veurkoumende es volg kinne weure samegevat:

Het karakter van de Limburgse taal (mooi, zacht, warm, melodieus, charmant, leuk, grappig e.d.) 23%
De eigenheid/identiteit die met het Limburgs samenhangt 18%
Het behoud van eigen cultuur/erfgoed 13%
Limburgs schept verbondenheid   8%
Limburgs geeft een thuisgevoel/vertrouwdheid   6%
Leuk dat er zoveel verschillende dialecten zijn   6%
Limburgs is moedertaal/afkomst/roots   6%
Limburgs is speciaal/uniek/eigen sfeer   5%
Je kunt er beter je gevoel in uitdrukken   3%

Veur sommege respondente is ‘t antwoord op die vraog zoe vaanzelfsprekend tot ze neet mie notere es “Gewoen, niks bezunders” of “Huurt gewoen debij”. Opvallend is tot ‘t feit tot ‘t Limburgs zoe väöl variante kint – wat nogal ins weurt aongegrepe um te bewere tot ” ‘t Limburgs” neet besteit – inkel es ‘n positief eigensjap vaan die taol weurt geneump: 6% noteert dat expliciet es ‘n reie um de Limburgse taol zjus te appreciëre. Ouch ‘t feit tot de res vaan Nederland diech neet kint verstoon este Limburgs praots weurt e paar kier es positief, dat wèlt zègke es “eige” aongeduid.

Aon de minderheid vaan 4% die negatief tegeneuver ‘t Limburgs steit is oeteraard ouch gevraog in eige wäörd aon te geve boe die negatief hawding op gebaseerd is. De mies veurkoumende reie bliek te zien tot me ‘t ‘n lieleke, boerse, dom, stom en zelfs besjaomende taol vint. Veur respondente die gei Limburgs spreke is ‘t feit tot me in die taol weurt aongesproke, of tot gesprekspartners volhawwe in ‘t Limburgs te praote oonderwijl dudelek is tot me zelf Nederlands sprik, e paar kier reie veur irritatie. Meh ouch wee wel Limburgs sprik vint tot die taol soms dom euverkump, of dink teminste tot dit bij andere (in de res vaan Nederland) zoe euverkump. E paar letterleke citate es illustratie:

  • “Overal in winkels maar ook telefonisch spreekt men dialect tegen je. Iets wat ik in Twente, waar ik geboren ben en men ook dialect spreekt, nog nooit ben tegengekomen.”
  • “Ik heb zelf ook een zachte G maar ik betrap me erop als ik het op TV iemand hoor spreken, dat ik ze al meteen dommer vind overkomen dan iemand die accentloos Nederlands spreekt.

Oet dit lèste citaat bliek tot – zoe wie dèkser ‘t geval is – gein oondersjeid weurt gemaak tösse dialek spreke en Nederlands spreke mèt ‘n Limburgs – zachte G – accent. Nog ‘ne kier veur alle dudelekheid: deginnege die negatief dinke euver de Limburgse taol vörme ‘n klein minderheid (4%) vaan de Limburgse bevolking.