Limburgse bijdraog aon de Wereldvertèldaag

Eder jaor roond 20 miert vint de Wereldvertèldaag plaots. Euveral in de wereld weure daan verhaole vertèld, in alle meugeleke taole  door ’n boonte verzameling vaan verhaolevertèllers. Zie sjinke op dees meneer aondach aon ’t iewe-aajd ambach en de sjoene kunsvörm vaan ’t vertèlle. Peggy Alofs vaan Verteltheatere GOUD oet Brunssum nump de luustereer en de kieker mèt in ’n dialekverhaol wat ziech aofspäölt in eus sjoen Limburg.

Peggy liet ziech daobij inspirere door e bekind sprookje vaan de gebreurs Grimm meh daan in e Limburgs dialek en op reis door Limburg. Dao zitte buurttaole in, cultureel erfgood en leefde veur de vertèlkuns en veur eus provincie. Geer kint häór verhaol hei beluustere op YouTube. ‘t Fèlmke begint mèt get mie informatie euver de Wereldvertèldaag.

Peggy Alofs is vakspecialis drame, speulleier psychodrama en rezjisseur. Same mèt häör dochter Myrthe leit ze de website Verteltheater GOUD, boebij Peggy verhaole vertèlt en Myrthe veur de muzikaol umliesting zörg.