Literatuurportrèt vaan ’t LGOG euver Jan Willem Brouwers

’t LGOG bringk regelmaoteg portrètte oet vaan Limburgse sjrijvers. Dat zien korte, euverziechteleke besjrijvinge vaan ’t werk en de verdeenste vaan auteurs die op ein of ander meneer mèt Limburg vaan doen höbbe. Deze kier is de beurt aon Jan Willem Brouwers, in 1831 gebore in Mergraote en via kossjaol op Rolduc tot preester gewijd. Heer woort lieraar op ’t Bissjoppelek College in Remund en zat ziech mèt hart en ziel in veur de emancipatie vaan ’t Katholiek volksdeil. Heer verdeende zien reum es diechter en preker en dat bezörgde häöm in 1863 de aonstèlling es redacteur vaan de katholieke gezèt De Tijd in Amsterdam. Dao woorte zelfs straote en pleine nao häöm geneump, al zien die oondertösse bekans allemaol weer umgeduip (’t Concertgebouwplein hètde vreuger Jan Willem Brouwersplein).

Lou Spronck sjreef es lid vaan de Commissie Literatuurgeschiedenis vaan ’t LGOG ’n intrèssant verhaol euver Jan Willem Brouwers, wat geer hei kint naoleze. Die commissie zèt ’t werk wijer vaan de redactie vaan ’t standaardwerk De Geschiedenis vaan de Literatuur in Limburg wat e paar jaor geleie versjene is. De commissie heet oondertösse al veur e stök of nege lieteratuurportrètte gezörg, boe-in oondermie Pè Hawinkels, Frans Erens en zelfs Gerard Reve (euver zienen tied in Weert) behandeld weure. Allemaol de meujte vaan ’t leze weerd veur wee geïntrèsseerd is in Limburgse literatuur en geschiedenis. Geer kint ’t euverziech vaan de tot noe touw oetgekoume portrètte hei vinde.