Literatuurportret van het LGOG over Jan Willem Brouwers

Het LGOG brengt regelmatig portretten uit van Limburgse schrijvers. Dat zijn korte overzichtelijke beschrijvingen van het werk en de verdiensten van auteurs die op een of andere manier met Limburg te maken hebben. Deze keer is de beurt aan Jan Willem Brouwers, in 1831 geboren in Margraten en via kostschool op Rolduc tot priester gewijd. Hij werd leraar op het Bisschoppelijk College in Roermond en zette zich met hart en ziel in voor de emancipatie van het katholieke volksdeel. Hij verdiende zijn roem als dichter en preker en dat bezorgde hem in 1863 een aanstelling als redacteur van de katholieke krant De Tijd in Amsterdam. Daar werden zelfs straten en pleinen naar hem genoemd, al zijn die inmiddels bijna allemaal weer omgedoopt (het Concertgebouwplein heette vroeger het Jan Willem Brouwersplein).

Lou Spronck schreef als lid van de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG een interessant verhaal over Jan Willem Brouwers, dat u hier kunt nalezen. Die commissie zet het werk voort van de redactie van het standaardwerk De Geschiedenis van de Literatuur in Limburg dat enige jaren geleden verscheen. De commissie heeft inmiddels al voor een stuk of 9 literatuurportretten gezorgd, waarin onder meer Pé Hawinkels, Frans Erens en zelfs Gerard Reve (over zijn tijd in Weert) behandeld worden. Allemaal de moeite van het lezen waard voor wie geïnteresseerd is in Limburgse literatuur en geschiedenis. U kunt het overzicht van de tot nu toe uitgekomen portretten hier vinden.