In Memoriam Leo Benders

Getroffe zien veer door ‘t beriech tot Leo Benders op maondag 16 oktober j.l. is gestorve. In zien functie vaan directeur vaan ’t Hoes veur de Kunste heet Veldeke Limburg ummertouw uters plezereg en constructief mèt häöm samegewèrk. Leo Benders waor devaan euvertuig tot de streektaol besjouwd moot weure es de markantsten drager vaan ’n Limburgse culturele identiteit. Zie standpunt waor: “bewaor ’t dialek es groete riekdom en veur mèt ander organisaties e touwkomsgeriech beleid zoetot dit unieke Limburgse erfgood ouch aon koumende ginneraties kint weure doorgegeve.”

Same höbbe veer versjeie belaankrieke initiatieve op ’t terrein vaan de streektaol kinne oontwikkele. Zoonder ziech zelf op de väörgroond te plaotse, wis heer wie ’n spin in ’t web vaan cultureel en polletiek Limburg zien advies- en stimuleringsrol ‘n uters beteikenisvol functie te geve. Dao zien veer häöm bezunder daankbaar veur. Dit gelt evezier veur de mins Leo Benders. Sleutelwäörd zien: besjeie, touwgaankelek, deskundeg, spits, betrokke, inspirerend, innummend, gezèlleg, werm en gezegend mèt ‘ne sjoene en bölderenden humor. Helaas; meh sjoen herinneringe aon ‘ne bezundere en fijne mins verzachte eus verdreet. Wie Har Sniekers dat zoe treffend oonder wäörd heet gebrach:

Aafschied numme
is de pien verpakke
in werm herinneringe
En dees es zaochte daeke
uuever
dich haer trikke

Leo, bedaank veur alles.
Veer winse Maril, zien kinder en kleinkinder väöl sterkde touw.

Naomens Veldeke Limburg,
Lei Pennings, veurzitter