In Memoriam Leo Benders

Getroffen zijn wij door het bericht dat Leo Benders maandag 16 oktober jl. is overleden. In zijn functie van directeur van het Huis voor de Kunsten heeft Veldeke Limburg steeds uiterst prettig en constructief met hem samengewerkt. Leo Benders was er van overtuigd dat de streektaal beschouwd moet worden als de markantste drager van een Limburgse culturele identiteit. Zijn standpunt was: “koester het dialect als grote rijkdom en voer met andere organisaties een toekomstgericht beleid opdat dit unieke Limburgse erfgoed ook aan komende generaties kan worden doorgegeven”.

Samen hebben we diverse belangrijke initiatieven op het terrein van de streektaal kunnen ontwikkelen. Zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen, wist hij als spin in het web van cultureel en politiek Limburg zijn advies- en stimuleringsrol een uiterst betekenisvolle functie te geven. Daar zijn we hem bijzonder dankbaar voor. Dit geldt eveneens voor de mens Leo Benders. Sleutelwoorden zijn: bescheiden, toegankelijk, deskundig, spits, betrokken, inspirerend, innemend, gezellig, warm en gezegend met een mooie en bulderende humor. Helaas; maar mooie herinneringen aan een bijzonder en fijn mens verzachten ons verdriet. Zoals Har Sniekers dat zo treffend verwoordt:

Aafschied numme
is de pien verpakke
in werm herinneringe
En dees es zaochte daeke
uuever
dich haer trikke

Leo, bedankt voor alles.
Wij wensen Maril, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Namens Veldeke Limburg
Lei Pennings, voorzitter