Mietaolegheid in de klas heet väöl veurdeile

’t Gebruuk vaan ’t Limburgs in ’t oonderwies steit de lèsten tied weer volop in de belaankstèlling. Tot kinnes vaan mie taole veurdeileg is veur de oontwikkeling vaan kinder is al lang wetensjappelek aongetoend. Toch bestoon ouch binne eus provincie nog ummertouw heel get veuroordeile dao-euver: ’t spreke vaan dialek zouw de oontwikkeling vaan ‘t Nederlands in de weeg stoon, kinder zouwe ‘nen achterstand oploupe door dialek te praote, en zoe wijer. Toch zien dao mer wieneg lui die bewere tot ’t liere vaan ’n vreemde taol wie Ingels of Duits naodeileg zouw zien veur kinder. Veur dialek gelt evels perceis ’t zelfde, in ’t bezunder es dat dialek de taol is boe-in totste vaan hoes oet bis opgegreujd, dien moojertaol zoegezag.

Geveul vaan veilegheid en waardering

Intrèssant is in dat verband ’n artikel wat recentelek op de website vaan Neerlandistiek versjeen, boe-in twie masterstudente vaan de opleiing Mietaolegheid en Taolverwerving vaan de Universiteit vaan Utrech verslaag doen vaan hun bezeuk aon ’n sjaol boe-op lierlinge tösse 12 en 15 jaor vaan alderhand nationaliteite zitte die zjus zien begonne Nederlands te liere. De docent perbeert daobij ouch ruimte te make veur de moojertaol vaan die lierlinge. Es beveurbeeld ’n Kroatische lierling get good gedoon heet, reageert ze mèt “fino” wat prima beteikent. Daan versjijnt metein ‘ne glimlach op ’t geziech vaan dee lierling. ’t Gebruuk vaan de moojertaol in de klas zörg dudelek veur e geveul vaan veilegheid en waardering.

Tied veur heroriëntatie

Es d’n docent op de huugde is vaan de moojertaol vaan de lierlinge is heer of zij ouch beter instaot te begriepe boe eventueel fricties optrejje bij ’t liere vaan Nederlands. Es ‘nen Törkse lierling de zin maak “Parfum heeft lekkere geur” daan is ’t good te wete tot ’t Törks mer éi lidwoord heet (bir=een) oonderwijl dat in ’t Nederlands complexer is mèt drei versjèllende lidwäörd. Daan is verklaorbaar boerum dee lierling ’t lidwoord wegliet. ’t Laote trökkoume vaan de moojertaol in de klas is dus weerdevol op emotioneel vlak, meh ’t is ouch vaan nöt veur ’t lierproces vaan de lierlinge. En veurwat zouw dat daan veur ’t Limburgs neet gelle? Boeveur weurt op hiel get kinderdaagverblieve nog altied vastgehawwe aon ’t streve de kleuters zoe gaw meugelek hun moojertaol aof te liere? Hoeg tied veur ’n heroriëntatie!

Geer kint ’t compleet artikel vaan Neerlandistiek leze door hei te klikke.