Meertaligheid in de klas heeft veel voordelen

Het gebruik van het Limburgs in het onderwijs staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Dat kennis vaan meer talen voordelig is voor de ontwikkeling van kinderen is al lang wetenschappelijk aangetoond. Toch bestaan er ook binnen onze provincie nog steeds heel wat vooroordelen daarover: het spreken van dialect zou de ontwikkeling van het Nederlands in de weg staan, kinderen zouden een achterstand oplopen door dialect te spreken enzovoort. Toch zijn er maar weinig mensen die beweren dat het leren van een vreemde taal als Engels of Duits nadelig zou zijn voor kinderen. Voor dialect geldt evenwel precies het zelfde, in het bijzonder als dat dialect de taal is waarin je van huis uit bent opgegroeid, je moedertaal zogezegd.

Gevoel van veiligheid en waardering

Interessant is in dat verband een artikel dat recentelijk op de website van Neerlandistiek verscheen, waarin twee masterstudenten van de opleiding Meertaligheid en Taalverwerving van de Universiteit van Utrecht verslag doen van hun bezoek aan een school waarop leerlingen tussen 12 en 15 jaar van allerlei nationaliteiten zitten die net zijn begonnen Nederlands te leren. De docent probeert daarbij ook ruimte te maken voor de moedertaal van die leerlingen. Als bijvoorbeeld een Kroatische leerling iets goed gedaan heeft, reageert ze met “fino” wat prima betekent. Dan verschijnt er meteen een glimlach op het gezicht van die leerling. Het gebruik van de moedertaal in de klas zorgt duidelijk voor een gevoel van veiligheid en waardering.

Tijd voor een heroriëntatie

Als de docent op de hoogte is van de moedertaal van de leerlingen is hij of zij ook beter in staat te begrijpen waar eventueel fricties optreden bij het leren van Nederlands. Als een Turkse leerling de zin maakt “Parfum heeft lekkere geur” dan is het goed te weten dat in het Turks maar één lidwoord bestaat (bir=een) terwijl dat in het Nederlands complexer is met drie verschillende lidwoorden. Dan is verklaarbaar waarom die leerling het lidwoord weglaat. Het laten terugkomen van de moedertaal in de klas is dus waardevol op emotioneel vlak maar het is ook nuttig voor het leerproces van de leerlingen. En waarom zou dat voor het Limburgs niet gelden? Waarom wordt bijvoorbeeld op heel wat kinderdagverblijven nog steeds vastgehouden aan het streven de kleuters zo gauw mogelijk hun moedertaal af te leren? Hoog tijd voor een heroriëntatie!

U kunt het volledige artikel van Neerlandistiek lezen door hier te klikken.