Museum van de Vrouw moot nao de zolder

De gemeinte Ech heet e bezunder museum: ’t Museum van de Vrouw. Dat is gevesteg in ’t aajd gemeintehoes, de Plats, wat in 2007 veur väöl geld speciaol veur dat museum is ingeriech, mèt klimaatbeheersing en al. Meh noe wejt ‘ne nuie wind in Ech en wèlt ’t gemeintebestuur dat gebouw ouch veur ander activiteite goon inriechte, e “multifunctioneel cultureel centrum” zoegezag. Dat beteikent tot ’t museum nao bove moot verhuize, nog zjus neet nao de zolder meh ’t sjeelt neet väöl. En alle spölle die ’t museum in depot heet, die mote mer örgens anders opgeslage weure. Volgens lui die ’t wete kinne, oontsteit zoe ’n oonwèrkbaar situatie.

Midde in Limburg

Es örgens e museum vaan de vrouw op zien plaots is daan is ’t wel midde in Limburg. Neet veur niks is dao op dit momint ’n expositie te zien euver “groote gezinnen”; dao wiste de vrouwe in Limburg vaan mèt te praote. Annie Schreuders-Derks, die ouch lid is vaan de commissie volkscultuur vaan Veldeke en ein vaan de opriechters vaan ’t museum, heet bij häör pensioen ’t beheer euvergedrage aon de gemeinte Ech. Meh oondertösse is de conservator dee häör opvolgde oontslage, zit dao niemes mie op kentoer en drejt ‘t museum inkel nog op vrijwèllegers. ’t Liekent drop tot dao beleid achter zit.

Handteikeninge-actie

Daorum is ’n aontal leefhöbbers vaan ’t Museum van de Vrouw ’n petitie gestart um handteikeninge te verzamele die de gemeinte op ander gedachte mote bringe. Op 13 juli is de raodsvergadering boe-in euver d’n touwkoms vaan ’t Museum van de Vrouw beslis weurt. Op pepier zien de veurstèlle vaan ’t gemeintebestuur d’r mesjiens nog wel redelek oet, meh wee kin insjatte wat de consequenties zien, vreis veur ’t bestoon vaan ’t museum. Es geer de petitie veur ’t behaajd vaan ’t museum mèt wèlt oonderteikene, daan kint geer hei terech. Noe heet Ech ‘ns get bezunders….