Ni-j Hôrster dialectwaordebook en -Verhalenbundel

Intreentofhiël” en “Schon Hôrster Verhale” mótte Limburgs aovergangsdialect springlaevend hâlde

Stiëds minder kiender en jóng volwâssene spraeke nag ut Hôrster dialect. Net ás aoveraal veurt ABN de baoventoën thoês, óppe schoël en tusse vriendjes. De streektaal dreigt daomej verlaore te gaon.Dát is jaomer wánt ut Hôrster dialect guft de eigenheid á ván de nuchtere, óngedwónge en óndernaemende volkscultuur ván de regio roond Hôrs. Baovendien verdwient daomej en typisch aovergangsdialect tusse ut Limburgs ten zuid-oêsten ván Hôrs en ut Braobantse of Zuid-Gelders. Iën ván de bekendste dialecten in Nederland baovendien. Wánt wie zóng d’r noëjts mej óp Kwestie van Geduld en Bestel Mar.

Typische Hôrster wäörd, oêtdrukkinge en verhale

Vreejwilligers ván de stichting AMC ziên leefhebbers ván ut Hôrster dialect, de streekgeschiedenis en volkscultuur. Ze hâlde zich ál 50 jaor bezig mit de talige aspecte d’r vá zoëás liedjes, verhale, wäörd, spraekwäörd, en gezegdes. Iërder brocht de stichting ál de populaire wäördebeuk “È maes inne taes” (1989, “een mes in de broekzak”) en “Zò bót ás en Hiëp” (1993, “zo bot als een bijl”) oêt. 25 Jaor látter keumt de stichting mit en ni-j Hôrster waordebook en verhalenbundel. Ut waordebook bevat bevat veul ni-je Hôrster dialect-wäörd, spraekwäörd en gezegdes. De wäörd en oêtdrukkinge kriegt de stichting oet allerlei heuk en óp ieder moment á-gereikt. Ze waere aan en gróndige selectie ónderwórpe.

Typisch Hôrster wäörd en oêtdrukkinge die ut waordebook hale, ziên ónderwórpe aan ut officiële spellingsysteem vur ut Hôrster dialect ván taalspecialist Piet Paulissen.Dát wil ni zegge dát de oêtgave en wiëtenschappeluk karakter haet. Humor, herkenning en de hang nár vervlaoge tieje ziên net zò belangriëk. “Intreentofhiël” beteikent “bijna helemaal”. Ut waordebook is neet állesumvattend má bevat wál hiël veul typische Hôrster wäörd en oêtdrukkinge ván deze en vurrige generatie. Ze pâsse echt bi-j ut laeve en de cultuur in de regio roond Hôrs. Bi-j ut waordebook verschient ok de dichtbundel “Schon Hôrster Verhale”, ván de inmiddels aoverli-je Jeu ván den Munckhof. De 29 gedichjes in ut Hôrster dialect, ziên gebaseerd óp waorgebeurde, duk humoristische gebeurtenisse. De schriëfwiëze ván dezen bundel is originiël.

Presentasie óp vriedág 27 oktoëber

Ut Hôrster waordebook en de verhalenbundel waere óp vriedág 27 oktoëber um 20.00 oor bi-j Liesbeth’s Grandcafé gepresenteerd. Tiedens dezen aovend wuurt d’r natuurluk veurgedrage oet de ni-je oêtgaves. Ut waordebook en de verhalenbundel koste same € 17,95 en ziên verkriëgbaar via www.amczengers.nl en vánaf zaoterdág 28 oktoëber ok bi-j Liesbeth’s Grandcafé, Plus, VVV/Streekweenkel, Bruna in Hôrs-centrum en wiër bi-j De Spar Maelderse; zaal Debije Haegelsum; café Kleuskens Miëterik, Dagwinkel Amaerica enHerberg De Morgenstond Griendtsveen.