Vaan awwe nao nuie veurzitter Veldeke Limburg

Op de Algemein Leievergadering vaan Veldeke Limburg op 14 november 2017 heet Lei Pennings nao 11 jaor trouwen deens zien functie es veurzitter neergelag. Heer euverhandegde symbolisch de veurzitershamer aon de vice-veurziter Lei Heijenrath, dee veurluipeg de honneurs woernump totdat ‘ne nuie veurzitter beneump is. In ruil daoveur kraog Lei Pennings daonao de verseersele vaan ’t ierelidmaotsjap vaan de vereineging opgespangk.

In zien touwspraok tot de vergadeing reumde Lei Heijnrath de sjeiende veurzitter um zien verdeenste veur Veldeke en veur ’t bevordere vaan de Limburgse taol in ‘t algemein. Boe in ’t verleie de bestuursvergaderinge vaan Veldeke neet ummertouw in pais en vrei verlepe, wis Lei Pennings ‘ne sfeer te creëre boe-in ederein tot zie rech kaom en ziech gewaardeerd voolt. Ouch zienen inzat veur de viering vaan ‘t 90-jaoreg zjubelei vaan de vereineging en  zien bemiddeling bij de beneuming van gouverneur Theo Bovens es besjermhier, woorte gememoreerd.

Lei Pennings bedaankde ederein binne de vereineging um de plezerege samewèrking en belaofde tot heer ’t wel en wee vaan Veldeke mèt väöl intresse zal blieve volge. Wee de nuie veurzitter zal weure blijf nog evekes geheim. Meh dao is ‘ne veurtreffeleke kandidaat gevoonde dee in fibberwarie door ’t bestuur zal weure veurgedrage aon de Algemein Ledevergadering vaan Veldeke. En esof dat nog neet genóg is, weurt medein ‘ne nuie kandidaat sikkertaris vaan ’t provinciaol bestuur aon de vergadering veurgestèld. Es de beneuming vaan veurzitter en sikkertaris door de Algemein Ledevergadering is goodgekäörd, zalle veer de nui bestuurslede in de volgende Nuutsbreef aon uuch veurstèlle.