Van oude naar nieuwe voorzitter Veldeke Limburg

Op de Algemene Ledenvergadering van Veldeke Limburg op 14 november 2017 heeft Lei Pennings na 11 jaar trouwe dienst zijn functie als voorzitter neergelegd. Hij overhandigde symbolisch de voorzittershamer aan de vice-voorzitter Lei Heijenrath, die voorlopig de honneurs waarneemt totdat een nieuwe voorzitter benoemd is. In ruil daarvoor kreeg Lei Pennings daarna de versierselen van het erelidmaatschap van de vereniging opgespeld.

In zijn toespraak tot de vergadering roemde Lei Heijenrath de scheidende voorzitter om zijn verdiensten voor Veldeke en voor het bevorderen van de Limburgse taal in het algemeen. Waar in het verleden de bestuursvergaderingen van Veldeke niet altijd in pais en vree verliepen, wist Lei Pennings een sfeer te creëren waarin iedereen tot zijn recht kwam en zich gewaardeerd voelde. Ook zijn inzet voor de viering van het 90-jarid jubileum van de vereniging en zijn bemiddeling bij de benoeming van gouverneur Theo Bovens als beschermheer, werden gememoreerd.

Lei Pennings bedankte iedereen binnen de vereniging om de prettige samenwerking en beloofde dat hij het wel en wee van de vereniging met veel interesse zal blijven volgen. Wie de nieuwe voorzitter zal worden blijft nog even geheim. Maar is er een voortreffelijke kandidaat gevonden die in februari door het bestuur zal worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van Veldeke. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt meteen een nieuwe kandidaat secretaris van het bestuur aan de vergadering voorgesteld. Zodra de benoeming van voorzitter en secretaris door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd is, zullen we de nieuwe bestuursleden in de volgende Nuutsbreef aan u voorstellen.