Plan vaan Aonpak Limburgse taol

Nao oetgebreid euverlègk mèt de provincie en de Limburgse taolorganisaties heet ‘t Hoes vaan de Kunste ’t Plan vaan Aonpak vaan de Limburgse taol veur koumende jaore definitief gemaak. t Plan heet es ambitieuzen oondertitel  “…Aon de geng” gekrege dus dat belaof get. Al mote nog hiel get details vaan ‘t plan weure geconcretiseerd, in groete lijne is wel dudelek boe ‘t Hoes en de provincie nao touw wèlle. Zoe zien de terreine vasgelag boe-op de activiteite roond ‘t Limburgs ziech in ierste instantie zalle concentrere. Dat is oeteraard op de ierste plaots ‘t oonderwies, vaanaof de kinderdaagverblieve tot en mèt de middelbaar sjaole. Meh daoneve kriege ouch de zörgsector, de media, de kunste vollen aondach.

In de nui planne krijg ’t Hoes veurt de Kunste ’n belaankrieke rol vaan de provincie touwgeweze es coördinator en facilitator vaan ’t taolbeleid. Es algemein oetgaankspunt is daobij geformuleerd: ” ’t Hoes versjterk, verdeep en verbinstj cultuureducatie en cultuurparticipatie in de provincie Limburg, same mit partners in ’t veldj.” Die lèste touwvoging is wel essentieel want die gief aon tot de taolorganisaties die in Limburg actief zien, boe-oonder Veldeke es groetste, betrokke zal weure bij de oetveuring van alles wat op stapel steit. En es motto veur ’t taolbeleid citeert ‘t Hoes staotssikkertaris Raymond Knops dee gezag heet: “D’r is gein enkele reje óm gein Limburgs te kalle.” Zoe is ’t mer zjus.

Wijer weure in ’t Plan van Aanpak de versjèllende domeine behandeld boe-op ’t taolbeleid ziech geit concentere. Zoe zal bij de kinderopvaankcentra denao gestreef weure um de Limburgse taol es ’n integraol oonderdeil vaan de daogelekse werkzaamhede te hantere op basis vaan wat in de wèt is touwgestande um de streektaol neve ’t Nederlands es voertaal te gebruke. In de gezoondheidszörg weurt denao  gestreef dudelek te make tot patiënte gerös plat kinne praote es hun dat beter oetkump. Député Ger Koopmans heet dao-euver al kontak opgenome mèt de provinciaol GGD um te koume tot ’n gooj informatieveurziening euver de veurdeile vaan mietaolegheid. Ouch in de Limburgse bibliotheke weurt naogedach euver menere um de Limburgse taol mie aondach te geve, neet allein door Limburgstaolege beuk aon te beeje meh ouch door in ’t Limburgs veur te leze.

Es geer de completen teks vaan ’t Plan van Aanpak wèlt doorlezse, daan kint geer dat hei downloade.