Priesvraog veur ’t bèste Limburgstaoleg projek veur kinder

’t Hoes veur de Kunste Limburg in Remund sjrijf  in samewèrking mèt de provincie Limburg ’n priesvraog oet. De vraog is wee ’t bèste projek kint bedinke um kinder vaan kinderdaagverblieve of basissjaole zoe wied te kriege tot ze de Limburgse taol (mie) goon of blieve gebruke. Daoveur is e budget besjikbaar van mer leefs 50.000 euro, op te verdeile in veer poorties vaan eder 12.500 euro.

Dat budget is vastgestèld wie ’t riek en de provincie noe bekans e jaor geleie ’t convenant oonderteikende euver de erkinning vaan ’t Limburgs es regionaol taol. Umtot al langer dudelek waor tot ’t behaajd vaan eus Limburgs veur e groet deil aofhaankelek is vaan de maote boe-in veer eus kinder liere um plat te (blieve) praote, is beslote um die cent te besteie aon projekte boebij kinder centraol stoon.

Wee veur ein vaan die poorties vaan 12.500 euro in aonmèrking wèlt koume heet tot 1 fibberwarie 2021 d’n tied um e plan oet te wèrke veur educatief materiaol in ’t Limburgs. Dat kinne beukskes zien of leedsjes meh ouch ander vörm vaan communicatie. Of zoe wie ’t in de formele opdrach genoteerd steit:

  • Maak creatief en lierzaom materiaol wat de mietaolegheid vaan kinder vaan 0 tot 13 jaor stimuleert en bevordert, in samewèrking mèt kinderdaagverblieve of ’t basisoonderwies.  

Op 1 miert volgend jaor weure de veer winners bekind gemaak. Höb geer ’n idee? Kiek daan op de website vaan ’t Hoes veur de Kunste veur mie informatie. Wee geïntrèsseerd is kint ouch nog deilnumme aon e webinar wat op dinsdag 1 december vaanaof 20.00 oor gegeve weurt. Dat webinar is te volge veur creatief makers, dialeksjrijvers, oonderwierskundege, docente, kinderopvaankorganisaties, bibliotheke en alle ander persoene die e good idee höbbe um eus Limburgse taol oonder kinder te promote. Tijdens dat webinar weurt aondach besteit aon ’t sjrieve vaan e projekplan en passere e paar inspirerende praktijkveurbeelde de revue. Geer kint ‘t webinar nog trök kieke via deze pagina op de website vaan ’t Hoes veur de Kunste.