Prijsvraag voor het beste Limburgstalige project voor kinderen

Het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond schrijft samen met de Provincie Limburg een prijsvraag uit. De vraag is wie het beste project kan bedenken om kinderen van kinderdagverblijven of basisscholen zo ver te krijgen dat ze de Limburgse taal (meer) gaan of blijven gebruiken. Daarvoor is een budget beschikbaar van maar liefst 50.000 euro, op te verdelen in vier porties van elk 12.500 euro.

Dat budget is vastgesteld toen het rijk en de provincie nu bijna een jaar geleden het convenant ondertekenden over de erkenning van het Limburgs als regionale taal. Omdat al langer duidelijk was dat het behoud van ons Limburgs voor een groot deel afhankelijk is van de mate waarin we onze kinderen leren om plat te (blijven) praten, is besloten om dat geld te besteden aan projecten waarbij kinderen centraal staan.

Wie voor een van die porties van 12.500 euro in aanmerking wil komen heeft tot 1 februari 2021 de tijd om een plan uit te werken voor educatief materiaal in het Limburgs. Dat kunnen boekjes zijn of liedjes maar ook andere vormen van communicatie. Of zoals het in de formele opdracht genoteerd staat:

  • Maak creatief en leerzaam materiaal dat de meertaligheid van kinderen van 0 tot 13 jaar stimuleert en bevordert, in samenwerking met kinderdagverblijven of het basisonderwijs

Op 1 maart volgend jaar worden de winnaars bekend gemaakt. Heeft u een idee? Kijk dan op de website van het Huis voor de Kunsten voor meer informatie. Wie geïnteresseerd is kan ook nog deelnemen aan een webinar dat op dinsdag 1 december vanaf 20.00 uur aanstaande gegeven wordt. Dat webinar is dus te volgen voor creatieve makers, dialectschrijvers, onderwijskundigen, docenten, kinderopvangorganisaties, bibliotheken en alle andere personen die een goed idee hebben om onze Limburgse taal onder kinderen te promoten. Tijdens dat webinar wordt aandacht besteed aan het schrijven van een projectplan en passeren enkele inspirerende praktijkvoorbeelden de revue. U kunt het webinar nog terugkijken via deze pagina van de website van het Huis voor de Kunsten.