Rundsje langs Veldeke: bezeuk aon de Krink Mestreech

In ’t kader vaan eus “rundsje langs de velde” höbbe veer op 5 september jl. e bezeuk gebrach aon de Krink Mestreech. De Krink Mestreech is, wie mesjiens bekind, de groetste krink vaan Veldeke Limburg mèt oongevier 1.350 lede. ’t Bestuur besteit oet 6 actief en gedreve lede en daoneve kint Veldeke Mestreech ’n aontal kemissies (boe-oonder ’n kinderkemissie) die zörge veur de vesjèllende activiteite. Veer woorte hartelek en gasvrij oontvaange door Hortense Brounts (veurzitter), Nico Kempeners (vice-veurzitter), Iwan Bruynzeels (sikkertaris), Joep Ottenheym (penningmeister) en Lilian Limpens (bestuurslid) en raakde oonder ’t genete van get lekkers medein geanimeerd aon de praot.

Vergrijzing

Ein vaan de ierste oonderwerpe, en oondertösse ’n algemein gehuurd geluid binne de kring, is de problematiek die de touwnummende vergrijzing binne de vereineging mèt ziech bringk. Neet allein ‘t enthousiasmere vaan twintegers en daartegers veur ’n bestuursfunctie is ’n oetdaoging, meh ouch de vraog wie de basissjaoljäög enthousias te make um deil te numme aon de activiteite die de krink speciaol veur hun oontwikkelt en organiseert. Mèt naome de kinderkemissie is in dat kader hiel actief. Doelstèlling vaan die kemissie is kinder die in Mestreech woene bewus te make vaan ’t Mestreechs en hun daoneve intresse bij te bringe in de stad Mestreech. Es teleurstèllend veurbeeld weurt aongehaold tot veur de vekantie 6000 ansiechskaarte zien oetgedeild op alle Mestreechse basissjaole boe-in ‘nen oproop woort gedoon um “Väöske”, dee geblesseerd thoes zaot , e keertsje te sjikke, umtot heer zelf neet op vekantie kós goon. Dao is gein inkel reactie op gekoume en dat is netuurlek e dreuveg rizzeltaot vaan ’n creatief en leuk opgezatde actie. Veer geve de krink in euverweging um ins te bekieke of in de kinderkemissie mesjiens ouch kinder zitting kinne en wèlle höbbe, um langs dee weeg ’n inkvlekwèrking te bevordere.

Vastelaovendscabberèt

’n Ander oonderwerp is ’t Veldeke Vastelaovendscabberèt, e jaoleks hoegtepunt vaan de Krink-activiteite. Dit jaor is beslote – en ouch al publiekelek gecommuniceerd – um heimèt te goon stoppe. ’t Cabberèt 2019 zouw de aofsleting mote weure vaan ‘n 19-jaorege traditie. ’t Gezèlsjap wèlt dat cabberèt evels allein mer opveure es dat door de complete speulgróp gedoon kint weure. Vaanwege de persoenleke umstandighede vaan ein vaan de lede is de oetveuring 2019 oondertösse evels oonzeker gewore. Veer hope netuurlek allemaol tot ’t cabberèt “awwe stijl” in 2019 gewoen door kint goon meh de Krink steit zoewiezoe neet stèl en beraojt ziech noe al euver meugeleke alternatieve veur d’n touwkoms.

Lede-administratie

Ouch passere ’n aontal organisatorische oetdaoginge de revue. Zoe is Veldeke Mestreech beveurbeeld neet gelökkeg mèt de meneer boe-op noe de lede-administratie oetgeveurd weurt. Veer geve aon tot ouch veur ’t Provinciaol Bestuur de lede-administratie e punt vaan aondach is en tot bekeke weurt op wat veur ander en beter touwgaankeleke meneer die administratie oetgeveurd kint en zal weure. Veer koume dao-op trök.

Veldeke Mestreech weurt in 2019 40 jaor

Daan volg nog ‘ne fiesteleken aofsleter. In 2019 besteit de krink Mestreech 40 jaor en dao wèlle ze mèt ’n aontal zake, neve alle riggeleer activiteite speciaolen aondach aon sjinke. Daotums zien nog neet bekind meh die zalle vlot volge. De krink is wel bereid um alvas e puntsje vaan de sluier op te luffe. Zoe is 2019 ’t jaor tot Pol Brounts hoonderd jaor zouw zien gewore en in dat kader wèlt me e klein beukske oetgeve mèt nog neet ieder gepubliceerde versjes vaan Pol. Daoneve wèlt me veur de lede medio aprèl in ’t Theater aon ’t Vriethof ‘ne leuken aovend organisere. Veer geve nog es suggestie mèt tot ’t mesjiens aon te raoje is um ‘ne stagiair vaan de Hotèlsjaol in te sjakele veur dat projek. Volgens us had de veurzitter (die thoes drei “hotello’s” heet) dao wel oere nao.

Hopelek kriege veer ouch ’n oetnudeging….

Christine van Basten-Boddin en Ron de Louw
Veurzitter en Sikkertaris Veldeke Limburg