Rondje langs Veldeke: bezoek aan de Kring Maastricht

In het kader van ons “rondje langs de velden” hebben we op 5 september jl. een bezoek gebracht aan de Kring Maastricht. De kring Maastricht is, zoals wellicht bekend, de grootste kring van Veldeke Limburg met ongeveer 1.350 leden. Het bestuur bestaat uit 6 actieve en gedreven leden en daarnaast kent Veldeke Maastricht een aantal commissies (waaronder een kindercommissie), die zorgdragen voor de onderscheidene activiteiten. We werden hartelijk en gastvrij ontvangen door Hortense Brounts (voorzitter), Nico Kempeners (vice-voorzitter), Iwan Bruijnzeels (secretaris), Joep Ottenheym (penningmeester) en Lilian Limpens (bestuurslid) en raakten onder het genot van enkele versnaperingen meteen geanimeerd in gesprek.

Vergrijzing

Een van de eerste onderwerpen, en inmiddels een algemeen gehoord geluid binnen de kringen, is de problematiek die de toenemende vergrijzing binnen de vereniging met zich meebrengt. Niet alleen het enthousiasmeren van twintigers en dertigers voor een bestuursfunctie is een uitdaging, maar ook is de vraag hoe basisschooljeugd enthousiast te maken voor deelname aan de activiteiten die de Kring speciaal voor hen ontwikkelt en organiseert. Met name de kindercommissie is in dat kader heel actief. Doelstelling van die commissie is kinderen die in Maastricht wonen bewust te maken van het Maastrichts en hun daarnaast interesse in de stad Maastricht bij te brengen. Als teleurstellend voorbeeld wordt aangehaald dat voor de schoolvakantie 6.000 ansichtkaarten zijn uitgedeeld op alle Maastrichtse basisscholen waarin een oproep gedaan werd om “Väöske” die geblesseerd thuis zat een kaartje te sturen, omdat hij zelf niet op vakantie kon gaan. Er is geen enkele reactie binnengekomen en dat is natuurlijk een bijzonder droevig resultaat van een creatieve en leuk opgezette actie. We geven de Kring in overweging om eens te bezien of in de kindercommissie wellicht ook kinderen zitting kunnen en willen hebben, om langs die weg een inktvlekwerking te bevorderen.

Vastelaovendscabberèt

Een ander onderwerp is het Veldeke Vastelaovendscabberèt, een jaarlijks hoogtepunt van de Kring-activiteiten. Dit jaar is besloten – en ook reeds publiekelijk gecommuniceerd – om hiermee te stoppen. Het cabaret 2019 zou de afsluiting moeten worden van een 19-jarige traditie. Het gezelschap wil het cabaret echter alleen maar opvoeren wanneer dat door de volledige speelgroep gedaan kan worden. Vanwege persoonlijke omstandigheden van een van de leden is de uitvoering 2019 inmiddels echter onzeker geworden. We hopen natuurlijk allemaal dat het cabaret “oude stijl” in 2019 gewoon door kan gaan, maar de Kring staat sowieso niet stil en beraadt zich nu al over mogelijke alternatieven voor de toekomst.

Ledenadministratie

Ook passeren een aantal organisatorische uitdagingen de revue. Zo is Veldeke Maastricht bijvoorbeeld niet gelukkig met de wijze waarop nu de ledenadministratie gevoerd wordt. We geven aan dat ook voor het Provinciaal Bestuur de ledenadministratie een aandachtspunt is en dat bezien wordt op welke andere en beter toegankelijke wijze die administratie gevoerd kan en zal worden. We komen er op terug.

Veldeke Maastricht wordt in 2019 40 jaar

Tot slot een feestelijke afsluiter. In 2019 bestaat de Kring Maastricht 40 jaar en daar willen ze met een aantal zaken, naast alle reguliere activiteiten, speciale aandacht aan schenken. Data zijn nog niet bekend maar zullen snel volgen! De kring is wel bereid om reeds een tipje van de sluier op te lichten. Zo is 2019 het jaar dat Pol Brounts honderd jaar zou zijn geworden en in dat kader wil men een klein boekje uitgeven met nog niet eerder uitgegeven versjes van Pol. Daarnaast wil men voor de leden medio april in het Theater aan het Vrijthof een leuke avond organiseren. We geven nog de suggestie mee dat het wellicht aanbeveling verdient om een stagiair van de Hotelschool of een andere tak van de Hoge School Zuyd in te schakelen voor het project. Volgens ons, had de voorzitter (die thuis drie “hotello’s” heeft) daar wel oren naar.

Hopelijk krijgen wij ook een uitnodiging…..

Christine van Basten-Boddin en Ron de Louw
Voorzitter en Secretaris Veldeke Limburg