’t Hoes veur ’t Limburgs steit in de steigers

Tot dao ‘n Hoes veur ’t Limburgs geit koume, liekent zeker noe Gedeputeerde Staote vaan de Provincie Limburg ’n structureel bijdraog heet touwgezag vaan 75 doezend euro per jaor.

Wat veur prioriteite ’t Hoes zouw mote höbbe, waor oonderwerp vaan gesprek tijdens ’n bijeinkoms op 4 oktober in ’t Hoes veur de Kunste in Remund. Daobij waor e breid scala aon belaankhöbbende vertegenwoordeg: vaan streektaolvereineginge zoe wie Veldeke en Levende Talen Limburgs tot kinderopvaankorganisaties en vaan journaliste tot winners vaan de priesvraog Limburgse taol, dee de provincie in 2021 oetsjreef.

Belaankrieke stap veur de Limburgse taol

Same waore zie ’t dreuver eins tot de opriechting vaan ’t Hoes veur ’t Limburgs ‘ne belaankrieke stap is um de positie vaan de Limburgse taol in ’t oonderwies, de media en ander facètte vaan ’t openbaar leve te versterke. Daoneve kint ’t Hoes strak professioneel oondersteuning beeje aon ederein dee op wat veur meneer daan ouch wèlt bijdrage aon de vitaliteit vaan eus taol.

Op korten termijn ligk de prioriteit bij ’t besjrieve vaan de profiele vaan de mètwerkers die strak in ’t Hoes wèrkzaam zalle zien. Ouch höbbe de aonwezege ziech veurgenome um de mieweerde vaan mietaolegheid in ’t algemein en de Limburgse taol in ’t bezunder nog oetdrökkeleker oonder de aondach te bringe bij belaankrieke maotsjappeleke speulers, zoe wie politici, mediaprofessionals en oonderwiesbestuurders.

Nog neet ederein is ziech naomelek bewus vaan de positief effekte die ’n vitaol en steveg veraankerde streektaol kint höbbe op de sociaol cohesie, de cognitief oontwikkeling vaan kinder en ’t persoenlek welbevinde vaan alle inwoeners vaan eus provincie.