’t Hoes veur ’t Limburgs staat in de steigers

Dat ’t Hoes veur ’t Limburgs er gaat komen, lijkt zeker nu Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een structurele bijdrage heeft toegezegd van 75 duizend euro per jaar.

Welke prioriteiten ’t Hoes zou moeten hebben, was onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst op 4 oktober in het Huis voor de Kunsten in Roermond. Daarbij was een breed scala aan belanghebbenden vertegenwoordigd: van streektaalverenigingen zoals Veldeke en Levende Talen Limburgs tot kinderopvangorganisaties en van journalisten tot winnaars van de prijsvraag Limburgse Taal die de provincie in 2021 uitschreef.

Belangrijke stap voor de Limburgse taal

Samen waren ze het erover eens dat de oprichting van ’t Hoes een belangrijke stap is om de positie van de Limburgse taal in het onderwijs, de media en andere facetten van het openbare leven te versterken. Daarnaast kan ’t Hoes straks professionele ondersteuning bieden aan iedereen die op wat voor manier dan ook wil bijdragen aan de vitaliteit van onze taal.

Op de korte termijn ligt de prioriteit bij het beschrijven van de profielen van de medewerkers die straks in ’t Hoes werkzaam zullen zijn. Ook hebben de aanwezigen zich voorgenomen om de meerwaarde van meertaligheid in het algemeen en de Limburgse taal in het bijzonder nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen bij belangrijke maatschappelijke spelers, zoals politici, mediaprofessionals en onderwijsbestuurders.

Nog niet iedereen is zich namelijk bewust van de positieve effecten die een vitale en stevig verankerde streektaal kan hebben op de sociale cohesie, de cognitieve ontwikkeling van kinderen en het persoonlijk welbevinden van alle inwoners van onze provincie.