’t Zittesj ABC veur kènjer

Ein kènjerbouk, samegesjtèld door Piet Deeder, John Hertogh, Phil Schaeken en Patrick Werdens en geteikend door Jan Ruigt,  dat in eesjte instantie besjtömp is veur kènjer in de legere gróppe van de legere sjool. Natuurlik vreeg ’t bouk d’r óm óm veurgelaeze te waere door greutsje awwesj en opa’s en oma’s die t Zittesj dialek ein werm hart toedrage.

De weurd zeen zo gekaoze dat alle Zittesje klanke veurkómme.  Z’ón bouk besjtóng nog neit en volges de oetgaevende Veldeke Krènk Zitterd waar ’t hoog tied dat dit gerealiseierd zou waere. D’r is gekaoze óm ’t bouk oet te brènge mit eine helle kaf, dae taege ein sjteutje kènt.

De verkouppries zal bie versjiening €17,50 zeen. Pès 17 november a.s. is ‘t ouch muigelik óm ein exemplaar door veurinsjrieving te reserveiere veur de pries van €15,00.

Sjik daoveur ein mailtje nao  Veldeke Zitterd mit ómsjrieving:  Voorinschrijving Zittesje ABC. Sjrief ouch eure naam, adres en ’t aantal buik. ’t Totale bedraag gaer euvermake nao  NL85RABO0187621454 t.n.v. Veldeke krènk Zitterd.

Veurinsjrievesj kènne vanaaf zaoterdig 19 november a.s. hun besjtèlling aafhaole bij Boukhanjel Krings aan de Brandjsjtraot in Zitterd. Vanaaf deze datum sjtart ouch de reguliere verkoup bie Krings en  bie Flow oppe Sjteivig en Speels oppe Pötsjtraot, allenej in Zitterd.

Natuurlik get veur in de sjoon of ónger de krisboum!!