Te vertaolen teks veurrunde Groet Limburgs Dictee

De warmte van de eigen taal

Het maakt nogal wat uit in welk ouderlijk huis je wieg heeft gestaan. Evenmin is het lood om oud ijzer in welke streek dat was. Zulke omstandigheden trekken een wissel op je toekomst. Wie in Limburg is geboren mag zich gelukkig prijzen. De provincie is welvarend, er is alle gelegenheid voor studie en opleiding en de kwaliteit van leven wedijvert met de bloesempracht van het landschap. Hier wonen winnaars in de loterij van het leven. En of dat allemaal nog niet genoeg reden is om een boterham met tevredenheid te smeren is er de kers op de pudding: de warmte van een eigen taal. In die taal heeft ieder dorp, elke stad een eigen kleur. Zo omspant een regenboog van kleuren Limburg en schept in die taal een verbondenheid die met niets anders is te vergelijken. De mensen die zich ervan bedienen doen dat in vreugde en verdriet, in de stilte van het hart en de uitbundigheid van het feestvieren. Die taal verdient het om gekoesterd en doorgegeven te worden aan het nageslacht. Mondeling en schriftelijk, zoals in deze tekst.

Vertaol d’n teks

Vertaol d’n teks heibove zoe good meugelek in eur eige dialek. Dat hoof neet letterlek, woord veur woord. Einege creatief vrijheid is touwgestande, zeker bij de staonde oetdrökkinge, zoelang es de strekking vaan de zinne en ’t totaal mer gei geweld weurt aongedoon. Veur de spelling geldt de Veldeke Spelling 2003 es riechlijn (zeet: www.limburgsespelling.nl).

Sjik in veur 15 mei

Sjik euren teks véúr 15 mei nao: bronsgroen@de limburger.nl, leefs in e Word documint. Verpliech vermelle: naom, adres, woenplaots, tèllefoonnómmer én ’t dialek boe-in d’n teks vertaold is.

De jury beoordeilt

‘ne Deskundege jury vaan Veldeke Limburg beoordeilt alle tekste en selecteert de 30 bèste inzendinge. De sjrijvers daovaan weure oetgenudeg veur de finale.

Finale op 12 juni

Same mèt bekinde Limburgers strije de 30 geselecteerde op dinsdag 12 juni in de finale bij de Limburger in Sittard um de eindeuverwinning en d’n hoofpries.