Te vertalen tekst voorronde Groot Limburgs Dictee

De warmte van de eigen taal

Het maakt nogal wat uit in welk ouderlijk huis je wieg heeft gestaan. Evenmin is het lood om oud ijzer in welke streek dat was. Zulke omstandigheden trekken een wissel op je toekomst. Wie in Limburg is geboren mag zich gelukkig prijzen. De provincie is welvarend, er is alle gelegenheid voor studie en opleiding en de kwaliteit van leven wedijvert met de bloesempracht van het landschap. Hier wonen winnaars in de loterij van het leven. En of dat allemaal nog niet genoeg reden is om een boterham met tevredenheid te smeren is er de kers op de pudding: de warmte van een eigen taal. In die taal heeft ieder dorp, elke stad een eigen kleur. Zo omspant een regenboog van kleuren Limburg en schept in die taal een verbondenheid die met niets anders is te vergelijken. De mensen die zich ervan bedienen doen dat in vreugde en verdriet, in de stilte van het hart en de uitbundigheid van het feestvieren. Die taal verdient het om gekoesterd en doorgegeven te worden aan het nageslacht. Mondeling en schriftelijk, zoals in deze tekst.

Vertaal de tekst

Vertaal de tekst hierboven zo goed mogelijk in je eigen dialect. Dat hoeft niet letterlijk, woord voor woord. Enige creatieve vrijheid is geoorloofd, zeker in de staande uitdrukkingen, zolang de strekking van de zinnen en het totaal maar geen geweld wordt aangedaan. Voor de spelling geldt de Veldeke Spelling 2003 als richtlijn (zie www.limburgsespelling.nl ).

Stuur in vóór 15 mei

Stuur je tekst vóór 15 mei naar bronsgroen@delimburger.nl, bij voorkeur in een Word-document. Verplicht vermelden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer én het dialect waarin je de tekst hebt vertaald.

De jury beoordeelt

Een deskundige jury van Veldeke Limburg beoordeelt alle teksten en selecteert de 30 beste inzendingen. De schrijvers daarvan worden uitgenodigd voor de finale.

Finale op 12 juni

Samen met de bekende Limburgers strijden de 30 geselecteerden op dinsdag 12 juni in de finale bij De Limburger in Sittard om de eindoverwinning en de hoofdprijs.