Twie nui bestuurslede veur Veldeke Limburg

Door de Algemein Ledevergadering vaan Veldeke Limburg zien twie nui bestuurslede veur ’t Provinciaol Bestuur vaan de vereineging gekoze. ’t Betröf Mark Pluymaekers oet Meersse en Kiki Huijnen oet Opbeeg. Allebei de nuikoumers zien wèrkzaam in ’t oonderwies en zalle binne ’t bestuur ouch oonderwies es speciaol aondachsgebeed behartege. Daomèt accentueert Veldeke ’t belaank wat gehech weurt aon de rol vaan ’t oonderwies bij ‘t  vestege vaan aondach aon de Limburgse taol. Vaan de kinderdaagverblieve tot en mèt ’t hoeger oonderwies verdeent ’t Limburgs erkinning as ’n volweerdege taol.

Mark Pluymakers (1980) is Lector International Reltionship Management aon de Zuyd Hoegsjaol in Mestreech. Heer studeerde cum laude aof in Communicatie en Informatiewetensjappe aon de Universiteit vaan Tilburg en promoveerde aon de Faculteit der Letteren vaan de Radboud Universiteit in Nimwege. Mark is getrouwd, woent in Meersse en heet 2 kinder. Zien hobby’s zien rugby, fietse en leze vaan wetensjappeleke beuk.

Kiki Huijnen (1959) is lid vaan ’t College vaan Bestuur vaan de Stiechting Movare, die 47 basissjaole beheert in de regio Parkstad. Daoveur waor zie directeur vaan de Sector CIOS vaan ’t ROC Leeuwenborg. Zie studeerde Nederlands in Utrech en Sittard en behaolde häör Masterdiploma Personal Leadership in Innovation en Change aon de Zuyd Hoegsjaol in Sittard. Kiki is getrouwd, woent in Opbeeg en heet twie kinder. Häör hobby’s zien tennis, fietserenne en poëzie.

Veldeke Limburg verhäög ziech op de samewèrking mèt de nui bestuurslede en vertrouwt drop mèt hun beneuming ‘ne nuien impöls te geve aon ’t entamere en oetveure vaan touwkomsteg beleid.