Twee nieuwe bestuursleden voor Veldeke Limburg

Door de Algemene Ledenvergadering van Veldeke Limburg zijn twee nieuwe bestuursleden voor het Provinciaal Bestuur van de vereniging gekozen. Het betreft Mark Pluymaekers uit Meerssen en Kiki Huijnen uit Obbicht. Beide nieuwkomers zijn werkzaam in het onderwijs en zullen binnen het bestuur ook onderwijs als speciaal aandachtsgebied behartigen. Daarmee accentueert Veldeke het belang dat gehecht wordt aan de rol die het onderwijs speelt in het vestigen van aandacht aan de Limburgse taal. Van de kinderdagverblijven tot en met het hoger onderwijs verdient het Limburgs erkenning als een volwaardige taal.

Mark Pluymaekers (1980) is Lector International Relationship Management aan de Zuyd Hogeschool in Maastricht. Hij studeerde cum laude af in Communicatie- en Informatie-wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mark is getrouwd, woont in Meerssen en heeft 2 kinderen. Zijn hobby’s zijn rugby, fietsen en lezen van wetenschappelijke boeken.

Kiki Huijnen (1959) is lid van het College van Bestuur van de Stichting Movare, die 47 basisscholen beheert in de regio Parkstad. Daarvoor was ze directeur van de sector CIOS van het ROC Leeuwenborgh. Zij studeerde Nederlands in Utrecht en Sittard en behaalde haar Masterdiploma Personal Leadership in Innovation and Change aan de Zuyd Hogeschool te Sittard. Kiki is getrouwd, woont in Obbicht en heeft twee kinderen. Haar hobby’s zijn tennis, wielrennen en poëzie.

Veldeke Limburg verheugt zich op de samenwerking met de nieuwe bestuursleden en vertrouwt erop met hun benoeming een nieuwe impuls te geven aan het entameren en uitvoeren van toekomstig beleid.