Vastelaovesbeelde in Limburg

Nuijaor is koelek achter de rögk en veer kieke alweer veuroet nao Vastelaovend. Eind veureg jaor is e prachteg book versjene mèt e compleet euverziech vaan alle beelde en carnavalsgerelateerde objekte die in Limburg in de ope loch te bewoondere zien. ’t Is e monumentaal wèrk geworde mèt hoonderde foto’s en oetgebreide besjrijvinge, zoewel in ’t Nederlands es in ’t plaotselek dialek, vaan alle beelde die de makers höbbe kinne vinde.

De makers, dat zien  Leon Hamans en Hans Simons die ‘t initiatief höbbe genome um dit bezunder book same te stèlle. ’t Book ‘Vastelaovesbeelde in Limburg, van de Mookerhei toet Eijsde’ bevat mie es 220 carnevalsbeelde en bekans alle Limburgse dialekte. ’t Book lègk zoe de sjoenheid en de diversiteit vaan eus Limburgse cultuur, taol en kuns vas veur ’t naogeslach. ‘t Is ‘ne culturele reisgids door de ganse provincie.

’t Book is tot stand gekoume op basis vaan vrijwèllegerswerk en dus gans op non profitbasis.  Allebei de initiatiefnummers höbbe kontak gezeuk mèt betrokke plaotseleke vastelaovendsvereineginge in de ganse provincie. Daoneve höbbe ze alle monuminte op de foto vastgelag. Op die meneer is de zjuste informatie verzameld en zien de tekste in ’t zjuste plaostelek dialek aongelieverd. De initiatiefnummers daanke daan ouch alle betrokkene veur hun bijdrage aon dit bezunder book, wat edere vastelaovesvierder in zien bokekeas wèlte höbbe stoon.

’t Book ‘Vastelaovesbeelde in Limburg, van de Mookerhei toet Eijsde’ is veur € 33,00 te koup bij diverse bookhandels in de ganse provincie. Kiek veur mie informatie op deze website.