Veldeke Declamatiewedstrijd geit dit jaor neet door

Gelèt op de oontwikkelinge roond ‘t coronavirus en de vaan regeringswege aofgekóndegde riechlijnen veur sociaol oonthawding is beslote tot de Veldeke Declamatiedwedstrijd dit jaor neet door kint goon. Dat beteikent tot zoewel de geplande lokaol veurrundes es de finale in Panninge zien aofgelas.

Bij de jaorlekse Declamatiewedstrijd strije kinder oet versjèllende klasse vaan ‘t basisoonderwies oonderein um de prijze door zelfgemaakde of bestaonde gediechte of verhaole veur te leze veur publiek. Vaanoet de lokaol Veldekekring weure veurrundes georganiseerd boevaan de winners weure aofgevierdeg nao de finale die de lèste jaore in DOC6 in Panninge woorte gehawwe.

De organisatore höbbe dit besluut mèt pijn in ‘t hart genome en begriepe tot dit veur kinder en awwers ‘n teleurstèlling beteikent meh zaoge gein ander oplossing. De gezoondheid vaan deilnummers en publiek geit bove alles. Volgend jaor is de crisis hopelek veurbij en daan kinne veer de traditie vaan de Veldeke Declamatiewedstrijd weer oppakke.