Veldeke Krènk Zitterd neujt oet óm mit te doon mit 046 Sjrif (Deil 2)

Bèste sjriefstesj en sjrievesj, leifhöbbesj van ós modesjtaal.

’t Is alweier bekans veier jaor geleje dat ’t eesjte buikske in de serie 046 Sjrif door de Veldeke Krènk Zitterd is oetgegaeve. Ein grote versjeienheid aan luuj oet de regio 046 haet mit sukses ein sjoon biedraag geleverd aan dees eesjte editie. D’r ligke nog mer wenig exemplare oppe plank en daoróm wurt ‘t  tied veur veur: deil twee.

Wie-t geer wit is de regio 046 groter es Zitterd-Gelaen allein. Es geer bènne de dènkbeeldige driehouk van Roostere – Oirsbeek – Baek gebaore zeet, woont of gewoond höb, beveurbeeld in Sjtein, Aelse, Urmend, Zöstere, Nuujsjtad of Sjènne, kènt geer mitdoon en eur verhaol of gedich insjikke veur dees tweede editie.

’t Thema van ’t eesjte buikske waar “Vandaag d’n daag”. ’t Tweede nómmer krig es thema: 046 Sjrif:  “Gelök zit in ein klein (b)huikske”.  Euver de invölling die geer aan dit thema gaef zeet geer gans vrie. Doot geer mit?

Jan Ruigt maak ouch ditskeer biepassende teikeninge.

Waat de sjriefwies betruf: hawt uch mer  zoväöl muigelik aan de Spelling 2003 veur de Limburgse dialekte, dan kump ’t ummer goud.

Geer kènt eur gedichter en/of verhaole van maximaal 600 weurd veur 15 juli 2021 opsjikke nao óngersjtaond adres. Vergaet neit eure naam en woonplaatsj d’rbie te zètte.

En … es geer nog mee leifhöbbesj in 046 kènt die in ’t dialek sjrieve: neuj ze oet óm mit te doon! Veer wunsje uch väöl insjpiratie, veursjpas en sukses.

Redaktie 046 Sjrif,
Veldeke Krènk Zitterd
Chr. Kisselssjtraot 3  6131 BV  Zitterd
veldekezitterd@gmail.com.